ZIMA SAMA MOJA MUZIKA ... BREZ PAVZE (sneg)

Osmrtnice in zahvale

OSMRTNICA

V globoki žalosti sporočajo, da jih je v 93. letu za vedno zapustila draga mama, stara mama, prababica, sestra in teta Marija Čepin iz Zeč pri Bučah 6. Pogreb bo v sredo, 13. decembra, ob 15. uri na pokopališču v Bučah. Njenemu spominu se lahko poklonite od torka, 12. decembra, od 14. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

 

ZAHVALI

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega sina in brata Tadeja Zupana s Pilštanja pri Lesičnem se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem Metalne Senovo in Abanke Ljubljana, sošolcem in učiteljem Osnovne šole Lesično ter znancem za vsak ljubeč stisk roke, vse tople in sočutne objeme, za vsako iskreno besedo tolažbe, za darovane sveče, svete maše, cvetje ter vso ostalo pomoč. Hvala zdravnici Biličevi in zdravniku Lundru za vso podporo Tadeju, razumevanje njegove bolezni in strokovno pomoč. Zahvaljujejo se gospodu župniku Jožetu Hriberniku za lepo opravljen cerkveni obred, skupini Eros za ganljivo odpete pesmi in spremljavo pri sveti maši, trobentaču za odigrano tišino, Francu Plahuti za poslovilni govor in Ireni Ramšak za njeno poezijo ob odprtem grobu ter pogrebni službi Zagajšek za spoštljivo slovo. Hvala gostišču Motel Ribnik za opravljene gostinske storitve. Njegovi domači se še posebej zahvaljujejo vsem družinskim prijateljem za vse dane pomoči in dobra dela v najtežjih trenutkih. Hvala vsem, ki vas niso imenovali, pa ste jim v težkih trenutkih stali ob strani in ste Tadeja pospremili k njegovemu zadnjemu počitku. Z neskončno bolečino v srcu žalujoči vsi njegovi.

 

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, 
a nate spomin bo vedno ostal.
Ob boleči izgubi drage sestre in tete Zofije Krevalder iz Rogaške Slatine se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in vsestransko pomoč v težkih trenutkih. Hvala tudi osebju zdravstvenega doma Rogaška Slatina, posebej patronažni sestri Zinki za obiske na domu in vso strokovno pomoč. Zahvaljujejo se tudi pogrebni službi Žekar za organizacijo pogreba, gospodu nadžupniku jožetu Vehovarju za lepo opravljen cerkveni obred in obisk na domu. Iskrena hvala sosedu Tonetu Bertonclju za ganljiv poslovilni govor ter pevcem za odpete žalostinke. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. Žalujoči vsi njeni.

  Osmrtnice in zahvale

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

Želim prejemati e-novice

23979