VODITELJ - KRISTIJAN ŠMID

Osmrtnice in zahvale

OSMRTNICE

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 71. letu za vedno zapustil dragi Mirko Volavšek iz Gostince 1c, Podčetrtek. Pogreb bo v četrtek, 22. februarja, ob 15. uri na pokopališču na Pilštanju. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Po kratki in hudi bolezni jih je v 77. letu za vedno zapustil dragi mož, ati, stari ati, brat in stric Ivan Borštnik iz Zagaja pri Ponikvi 4. Pogreb bo v četrtek, 22. februarja, ob 15. uri na pokopališču na Ponikvi. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 64. letu zapustila draga Vera Žogan iz Cankarjeve ulice 12, Šmarje pri Jelšah. Pogreb bo v soboto, 24. februarja, ob 14. uri na pokopališču v Šentvidu pri Grobelnem. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 87. letu za vedno zapustil Jožef Drofenik, rojen v Nezbišah, stanujoč v Kanadi. Pogreb bo v soboto, 24. februarja, ob 15. uri pri Sveti Emi. Njegovemu spominu se lahko poklonite od petka, 23. februarja, od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 86. letu za vedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in botra Branislava Žnidar iz Hrastovca pod Bočem, Poljčane. Pogreb bo v soboto, 24. februarja, ob 13. uri na pokopališču v Studenicah. Žara bo na dan pogreba od 9. ure v takmajšnji poslovilni vežici.

ZAHVALE

Ob boleči izgubi njihovega dragega sina, brata, strica in svaka Vilka Kamenška iz Svetega Florijana se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem ter znancem za izrečene ustne in pisne sožalje, tolažilne besede, podarjene sveče, cvetje, svete maše ter denarno pomoč. Posebna zahvala dr. Pevčevi, sestrama Antoniji in Zinki iz Zdravstvenega doma Rogaška Slatina, ki sta vseskozi bdeli nad njegovo boleznijo. Zahvala gospodu župniku Vratariču za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem za odpete žalostinke in odigrano tišino in pogrebni službi Žekar za opravljen obred pokopa. Še enkrat hvala vsem, ki ste njihovega Vilča pospremili na njegovi zadnji poti ter vsem tistim, ki ste jim v teh težkih trenutkih pomagali in stali ob strani, pa vas niso posebej imenovali.
Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice Marije Špoljar iz Zdraviliškega trga 16, Rogaška Slatina, se iskreno zahvaljujejo svem svojcem, sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, svete maše, darovano cvetje in sveče ter vse besede tolažbe. Zahvala tudi domu starejših Šmarje pri Jelšah, zdravniku Čakšu in vsem zaposlenim. Posebej hvala sosedi Miri Čretnik za vso pomoč in podporo. Hvala pogrebnemu zavodu Žekar za lepo opravljen pogreb, gospodu župniku Vehovarju, pevcem in trobentaču za odpete žalostinke. Hvala vsem, ki ste jim v težkih trenutkih stali ob strani in pokojno pospremili na njeno zadnjo pot. Žalujoči vsi njeni.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta. tasta, dedka in pradedka Ignaca Mohorka iz Lekmarja se zahvaljujejo Lovski družini Log iz Šentvida za opravljeno slovo z lovskimi častmi, Lovski družini Loka pri Žusmu, vsem sosednjim lovskim družinam in trobentačema za odigrano slovo. Hvala gospodični Mešiček za besede slovesa, hvala sodelavcem zavarovalnice Sava, gospodu župniku Neradu za opravljen cerkveni pogreb in pogrebnemu zavodu Gekott. Posebej hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, za darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala še enkrat vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. Žalujoči vsi njegovi.

Ob boleči izgubi dragega moža, atija, dedija in pradedija Štefana Vozliča iz Laš se iskreno zahvaljujejo vsem, ki so se prišli poklonit njegovemu spominu, za spremstvo na njegovi zadnji poti, vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, pogrebni službi Gekott za spoštljivo opravljen pogreb, vsem in vsakemu posebej hvala. Njegovi najbližji pa se od njega poslavljajo z mislimi: "Bolečina razjeda nam srce in solze rosijo nam obraz, smrt te nam je vzela, a v spominu nikoli ne boš odšel od nas."
Žalujoči vsi njegovi.

"Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo vedno ostal."
Ob boleći izgubi drage žene, mame, tašče, stare mame, prababice, sestre in tete Silve Skale iz Bobovega pri Šmarju se iskreno zahavljuejo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečene besede sožalja, sveče, darovano cvetje in svete maše. Zahvala pogrebni službi Gekott, duhovnikoma gospodu Mateju Dečmanu in gospodu Tadeju Linasiju, kolektivu Mercator - Jelša iz Šmarja ter pevcem in godbeniku za odigrano tišino. Hvala vsem, ki ste jim stali ob strani v teh težkih trenutkih.
Žalujoči vsi njeni.

"Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč, daleč je…"
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata, tasta, dedka in pradedka Franca Debelaka iz Lesičnega se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče ter pogrebne maše. Še posebej hvala govorniku Srečku Jugu, župniku Jožetu Hriberniku, pevcem za odpete pesmi, trobentaču in pogrebni službi Guzej. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči vsi njegovi.

 


  Osmrtnice in zahvale

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

Želim prejemati e-novice

41316