SAMA MOJA MUZIKA

Osmrtnice in zahvale

OSMRTNICA

Mnogo prerano jih je zapustil dragi mož, oče, ata, tast in brat Jožef Pirš iz Zdol 15, Kozje. Pogreb bo v soboto, 23. junija, ob 15. uri na pokopališču v Kozjem. Pokojni bo od petka, 22.junija, od 17. ure ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

 

ZAHVALI

"Življenje je kakor knjiga.
Za listom list, za dnevom dan.
Nihče ne ve, kdaj bo roman,
kdaj bo končana zadnja stran.
Odšel si mnogo prerano,
s knjigo življenja nedokončano."
Ob tragični in mnogo prerani izgubi ljubega sina, brata, vnuka, nečaka, soseda, prijatelja in sošolca Žana Krajnčeca iz Imenega se zahvaljujejo vsem, ki ste jim v najtežjih trenutkih našega življenja nesebično stali ob strani in jim z besedo, mislijo in dejanji skušali olajšati neznosno bolečino, ki jo je kruta usoda zarezala v njihova srca. Prav posebna zahvala družinam Gubenšek, Trunk, Lupše - Bele iz Imenega, Jelki z družino za plemenito pomoč ter vsem sosedom, prijateljem, sorodnikom, nogometašem NK Imeno in znancem za podporo, ki ste jo in jo še nudite njihovi družini. Hvala kolektivoma podjetij Abanka d. d. in VOC Celje. Hvala sovaščanom iz Imenega, Roginske gorce ter vsem prijateljem in sorodnikom s Hrvaške za vse zbrane prispevke. Hvala gospodu župniku Jožetu Rogaču za opravljen pogrebni obred ter govornikom Petru Misji in sošolcem za besede slovesa. Zahvala tudi pevcem Zvona in pogrebni službi Gekott ter vsem, ki ste ga pospremili na prerani zadnji poti in ga ohranjate v lepem spominu. Zelo ga pogrešajo, ostaja v njihovih srcih in mislih!

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega moža, očeta in dedija Janeza Požeka iz Gornje vasi v Šentvidu se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, sodelavcem in vodstvu doma Nine Pokorn in podjetja Meja Šentjur za nesebično pomoč, izrečena sožalja na dan pogrebne slovesnosti in darovane sveče. Posebna zahvala je namenjena tudi Onkološkemu inštitutu v Ljubljani za dolgotrajno zdravljenje, nefrološkemu oddelku Splošne bolnišnice Celje za pomoč in lajšanje bolečin v zadnjih trenutkih, Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah – zdravnicama Aurori Nassib in Nini Lotrič ter gospe Maji iz patronažne službe. Zahvaljujejo se tudi gospodu župniku Janezu Neradu za opravljen obred, podjetju Gekott, pevcem, trobentaču, Tonetu Kaču za poslovilne besede ob grobu, podjetju Kotis iz Bodreža, gospe Ani Delčnjak za molitev in vsem ter vsakemu posebej, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči vsi njegovi.

  Osmrtnice in zahvale

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

Želim prejemati e-novice

98114