SAMA MOJA MUZIKA

Razpisi in obvestila

AKTUALNA OBVESTILA 


OBČINA PODČETRTEK - Iz Občine Podčetrtek sporočajo, da so zagotovili do dve zaščitni maski za vsako gospodinjstvo v občini. Če se bodo pokazale dodatne potrebe, bodo maske še dokupili. Delila jih bodo gasilska društva na svojem sedežu, in sicer v soboto, 11. aprila, od 10. do 11. ure. Občane, ki sami ne morejo prevzeti zaščitnih mask, prosijo, da pokličejo lokalno gasilsko društvo, ki bo poskrbelo za dostavo zaščitnih mask na dom.
Za dosedanje dosledno spoštovanje vseh preventivnih priporočil in sprejetih navodil se občanom zahvaljujejo in jih pozivajo, da jih dosledno upoštevajo še naprej. Le tako bomo kot posamezniki dodali svoj prispevek k čimprejšnji normalizaciji stanja.

ROGAŠKA SLATINA - Občina Rogaška Slatina poziva vse starše in skrbnike otrok iz vseh šolskih okolišev, da v celoti preprečijo druženje svojih otrok na šolskih športnih igriščih in dvoriščih večstanovanjskih stavb in na ta način upoštevajo navodila o zbiranju večjega števila ljudi na enem mestu – s tem pa poskrbijo za zagotavljanja zdravja otrok in vseh, s katerimi pridejo otroci v stik. Širjenje virusa COVID-19 je najintenzivnejše prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa smo vsi občani, še posebej rizične skupine. Prepoved uporabe javnih površin bo nadzorovalo medobčinsko redarstvo in policija.

OBČINA KOZJE poziva svoje občane, da OSTANETE DOMA ter da najnujnejša in neodložljiva dela opravite v skladu z navodili in s potrebno zaščitno opremo. Ne zadržujte se v skupinah, ne uporabljajte športnih površin, otroških igral, igrišč, upoštevajte navodila vlade. V nujnih primerih so za občane dosegljivi na številki 041 396 944. Vsa ostala obvestila in navodila najdete na spletni strani občine - kozje.si.

OBČINA OPLOTNICA skupaj s štabom Civilne zaščite sporoča, da so sprejeli vse potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja korona virusa v občini. Uvedli so tudi dežurno telefonsko številko štaba Civilne zaščite, na katero se lahko obrnejo oboleli občani, ki so v lastni oskrbi, da jim zagotovijo prehrano in ostale nujne stvari.   Dežurna številka je 041 206 999, lahko pa tudi pišete na borut.valencak@siol.net.

OBČINA PODČETRTEK poziva svoje občane, da OSTANETE DOMA ter da najnujnejša in neodložljiva dela opravite v skladu z navodili in s potrebno zaščitno opremo. Ne družite se v skupinah, ne uporabljajte športnih površin, otroških igral, ne vzpenjajte se na stolp na Rudnici. Samo z odgovornim ravnanjem vseh lahko preprečimo razširitev in najhujše oblike bolezni. Za nujne primere in pomoč lahko pokličete župana Petra Misjo na 041 794 073 ali poveljnika Civilne zaščite Sandija Gobca na 041 793 862. Vsa ostala obvestila in navodila spremljajte na podcetrtek.eu. 
Civilna zaščita Občine Podčetrtek in Občina Podčetrtek pozivate zdrave prostovoljce, da se vključijo v mrežo prostovoljstva. Trenutno nujno potrebujejo prostovoljko/ca za varstvo dveh predšolskih otrok v naslednjem tednu (30. 3. do 3. 4.). Prijave zbirata poveljnik CZ Sandi Gobec, tel. št. 041 793 862, cz.podcetrtek@podcetrtek.si in župan Peter Misja na telefonsko številko 041 794 073, tajnistvo.obcina@podcetrtek.si. Zahvaljujemo se vam za vašo pripravljenost in pomoč v stiski.

OBČINA BISTRICA OB SOTLI - Štab civilne zaščite in Občina Bistrica ob Sotli pozivata občane, naj ravnajo odgovorno in ostanejo doma zaradi preprečevanja širjenja epidemije koronavirusa. Občane Bistrice ob Sotli pozivajo tudi, da posredujejo podatke o morebitni škodi, nastali v potresu preteklo nedeljo. Za dodatne informacije pokličite župana Franja Debelaka po telefonu 051 444 090, Mirelo Kunst - 068 147 432 ali pišite na czbistricaobsotli@gmail.com oziroma obcina@bistricaobsotli.si.

OBČINA DOBRNA - zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom so na Občini Dobrna v nujnih primerih dosegljivi po telefonu (03 780 10 50) in po elektronski pošti (obcina@dobrna.si). Prav tako ni uradnih ur v občinski upravi Občine Dobrna, vsi dogodki v Kulturnem domu Dobrna so odpovedani, zaprti so prostori Kulturnega doma Dobrna, TIC-a Dobrna in Knjižnice Dobrna. Vsi ukrepi veljajo do nadaljnjega. Prireditve v Občini Dobrna so do nadaljnjega odpovedane, za vse druge informacije se lahko obrnete na posamezne organizatorje dogodkov. Oboleli, ki so v domači oskrbi in nimajo možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila in podobno), naj pokličejo na telefonsko številko 03 780 10 50.

OBČINA ŠENTJUR - Delo s strankami občinske uprave Občine Šentjur je do preklica omejeno le na najbolj nujne zadeve. Vloge strank se sprejemajo preko elektronskih sporočil na e-naslov obcina.sentjur@sentjur.si ali po navadni pošti na naslov Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur. Osebni sprejem strank je možen samo v najnujnejših primerih ob predhodni najavi na telefonski številki 03 / 747 1310 (Glavna pisarna).
Štab CZ Občine Šentjur deluje na lokaciji Mestni trg 10, 3230 Šentjur, telefon 03 747 13 22, e-pošta: stab.cz@sentjur.si.

OBČINA ROGATEC - Štab Civilne zaščite občine Rogatec obvešča, da je plačilo položnic v občini Rogatec možno na Pošti Rogatec, v trgovini Mercator Rogatec, na bencinskem servisu Petrol Rogatec ter na bankomatih pri trgovini Jager in trgovini Mercator. Na bankomatih je ravno tako možen dvig gotovine, ki jo lahko preko POS terminala dvignete tudi na Pošti Rogatec. Kljub uveljavljeni prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča lahko dostopate do bank v Rogaški Slatini. Če v nobenem primeru ne najdete rešitve - bodisi za plačilo položnic bodisi za dvig gotovine, pokličite po telefonu 041 296 858 (Maja Kampoš Čuček) in bo za rešitev poskrbela Civilna zaščita občine Rogatec. Če potrebujete kakršno koli drugo pomoč, je štab Civilne zaščite dosegljiv po telefonu 040 311 166 (Milan Galun, poveljnik Civilne zaščite) in 040 374 047 (Vili Bukšek, namestnik poveljnika Civilne zaščite) ter na e-naslovu cz@rogatec.si. Več TUKAJ.

SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki naproša vse uporabnike, da kljub temu, da so zbirni centri odprti, naj tja zaradi preprečevanja okužbe s koronavirusom ne hodijo, v kolikor to res ni nujno potrebno. Dodatne informacije v zvezi z obratovanjem zbirnih centrov najdete na njihovi spletni strani simbio.si.

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OŠ Rogaška Slatina poziva vse starše treh šolskih okolišev, posebej centralne šole, pa tudi podružničnih šol Kostrivnica in Sveti Florjan, da preprečijo druženje svojih otrok na šolskih športnih igriščih in na ta način upoštevajo navodila o zbiranju večjega števila ljudi na enem mestu, s tem pa poskrbijo za zagotavljanja zdravja otrok in vseh, s katerimi pridejo otroci v stik. 

ŠMARJE PRI JELŠAH – Iz Upravne enote Šmarje pri Jelšah sporočajo, da je v skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za javno upravo zaradi preprečevanja širjenja korona virusa, ki povzroča bolezen COVID-19, izvajanje nalog na upravnih enotah omejeno na najbolj nujne zadeve.

Do preklica se na Upravni enoti Šmarje pri Jelšah uvajajo naslednji ukrepi:
• za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne enote, ali preko navadne pošte;
• stranke se sprejema samo za najnujnejše primere;
• stranke se sprejema posamično;
• vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki (brez varnega elektronskega podpisa) ali po navadni pošti;
• sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja;
• preklicani so vsi razpisani naroki na zaslišanja, ustne obravnave in ogledi na terenu.
• do preklica ostajajo zaprti krajevni uradi na območju upravne enote.

V pripravi je zakonodaja, ki bo, med drugim, določala, da roki v upravnih zadevah za opravljanje procesnih dejanj upravnih organov, in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonske številke:
• za splošne zadeve 03 817 17 02 in 03 817 17 63,
• za upravne notranje zadeve in promet 03 817 17 32,
• za registracijo kmetijskega gospodarstva 03 817 17 43,
ali pa pišete na elektronski naslov ue.smarje@gov.si.

****

Iz Upravne enote Šmarje pri Jelšah glede prijave začasnega prebivališča sporočajo naslednje:

Zaradi epidemije in vseh ukrepov, s katerimi se poskuša zamejiti okužbe, do nadaljnjega ni mogoče opraviti prijave začasnega prebivališča osebno ali preko pooblaščenca. Začasno prebivališče lahko prijavite na naslednje načine:Zaradi epidemije in vseh ukrepov, s katerimi se poskuša zamejiti okužbe, do nadaljnjega ni mogoče opraviti prijave začasnega prebivališča osebno ali preko pooblaščenca. Začasno prebivališče lahko prijavite na naslednje načine:
- pisno po pošti na naslov upravne enote v Republiki Sloveniji) – na lokalnem območju je to Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah; 
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA) preko portala e-Uprave.;
- elektronsko, brez  digitalnega potrdila: na portalu e-Uprave uporabite splošno vlogo za prijavo začasnega prebivališča ali 
- na e-naslov ue.smarje@gov.si pošljite skenirano lastnoročno podpisano vlogo, dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu in izjavo o naslovu za vročanje. 

 

PSIHOSOCIALNA POMOČ 

Na Centru za socialno delo Celje, enota Šmarje pri Jelšah, občani lahko dobijo psihosocialno pomoč, ki obsega razbremenilne pogovore, svetovanje, krepitev moči, opolnomočenje, zagovorništvo, pogovore, ki so usmerjeni v preprečevanje socialne izključnosti in podobno. V okviru prve socialne pomoči nudijo informacije o oblikah pomoči v regiji, na Centru za socialno delo in v drugih organizacijah, kot so pomoč starejšim, materialne pomoči, informacije o pomoči ljudem v stiski …
Občani lahko pokličejo na telefonsko številko 03/ 81 81 650:
• ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00,
• sreda od 8.00 do 17.00,
• petek od 8.00 do 13.00.

Psihosocialno pomoč v kriznih razmerah izvajajo po telefonu 070 876 321.

***

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik v času epidemije zagotavljajo brezplačno telefonsko psihološko pomoč za ljudi v stiski. V primeru, da pri sebi ali pri svojih bližnjih opažate znake povečane psihične stiske, ki jo s težavo obvladujete, jih lahko vsak delavnik med 8. in 14. uro pokličete na telefonsko številko 051 337 658. Za pogovor vam bo na voljo klinični psiholog. Če potrebujete nasvet v zvezi z zagotavljanjem pomoči s področja socialnega varstva ali ste se zaradi aktualnih težav znašli v socialni stiski, pokličite št. 03 7800 191 ali 051 652 519.

 

KNJIŽNICE

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE nagovarja šolarje, dijake in študente. Po domače branje ter drugo literaturo se trenutno ne da v knjižnico, toda to ni izgovor, da do literature ne morete dostopati. Na Biblosu je namreč kar nekaj knjig iz seznamov obveznega branja, preko oddaljenega dostopa pa lahko uporabljate več baz podatkov različnih strokovnih področij. Na telefon si lahko naložite aplikacijo, ali do knjig dostopate na računalniku preko spletne strani www.knjiznica-celje.si Vpišete predpono SIKCE in številko članske izkaznice (sikcexxxxxx) ter geslo za Mojo knjižnico. Za informacije glede e-knjižnice lahko pokličete v knjižnico vsak delavnik od 9. do 17. ure na 03/ 426 17 14.

 

KRVODAJALSKE AKCIJE 

Trenutno ni obvestil o krvodajalskih akcijah.

 

ELEKTRO OBVESTILA

Trenutno ni obvestil o izklopih električne energije.

 

DELOVNI ČAS 

CELJSKE LEKARNE - Obveščajo, da so zaradi trenutnih razmer spremenili delovni čas nekaterih enot. Trenutno so vse lekarne odprte po skrajšanem delovnem času, z izjemo lekarne Gregorčičeva v ZD Celje, ki so jo zaradi organizacije dela ZD Celje zaprli. Od petka, 20. marca 2020, je skrajšana dežurna služba v lekarni Center Celje. Lekarna bo ponoči zaprta od 22.00 do 8.00 ure vse dni v tednu. Delovni čas lekarn je objavljen na spletni strani lekarne: lekarnanaklik.si/p-5996-obvestilo-o-spremenjenem-delovnem-casu-nasih-lekarn.aspx

Lekarna Celje Center bo od 20.3.2020 do preklica zaprta ponoči od 22.00 do 8.00.

Lekarna Rimske Toplice od 23. 3. 2020 do preklica odprta: ponedeljek, torek, četrtek, petek: 9.00 - 13.00 | sreda: 12.00 - 16.00.

Lekarna Loče od 23. 3. 2020 do preklica odprta: ponedeljek - petek: 8.00 - 12.00.

Lekarna Vitanje od 23. 3. 2020 do preklica odprta: ponedeljek: 14.00 - 18.00 | torek - petek: 8.00 - 12.00.

Lekarna Rogatec od 23. 3. 2020 do preklica odprta: ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8.00 - 12.00 | torek: 14.00 - 18.00.

Lekarna Kozje od 23. 3. 2020 do preklica odprta: ponedeljek - petek: 9.00 - 13.00.

BISTRICA OB SOTLI - V času epidemije dela medicina Božiček samo administrativna dela po ordinacijskem delovnem času. Telefonski sprejemi so mogoči dopoldne od 8. do 13. ure ter popoldne od 14. do 19. ure (pon., tor., čet. in pet. dopoldne, sreda popoldne). Nujna dežurna ambulanta je v Šmarju pri Jelšah - 818 37 00.  
Prav tako iz Bistrice ob Sotli sporočajo, da trgovina TUŠ market in MM tehnika poslujeta med tednom od 9. do 16. ure, v soboto od 8. do 12. ure, v nedeljo sta trgovini zaprti.
Pogodbena pošta Bistrica ob Sotli od 23. marca 2020 ne bo poslovala. Pošiljke vam bomo izročilo na vaši dostavni pošti Kozje. Zaprtje pošte velja do preklica.
Bencinska črpalka odprta od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00, sobota 7.00 do 14.00. Nedelja, prazniki zaprto.
Velja odredba prepovedi kurjenja v naravnem prostoru.
Prepoved zbiranja ljudi.

PODČETRTEK - Iz Abanke Celje, poslovne enota Podčetrtek sporočajo, da je zaradi spremenjenih razmer, ki so posledica ukrepov v povezavi s preprečevanjem širjenja koronavirusa, poslovalnica v Podčetrtku do nadaljnjega zaprta. Vabijo, da obiščete nadomestno poslovalnico na Kidričevi cesti v Rogaški Slatini. Bančne storitve lahko opravite tudi preko spletne ali mobilne banke oziroma uporabite bankomate.

 

RAZPISI

Regionalna Gospodarska zbornica Celje (RGZC) je objavila RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM V CELJSKI REGIJI ZA LETO 2020. Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja celjske regije. 
Predlagatelji lahko v letu 2020 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem procesu v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. marca 2020; v naslednjih kategorijah inovacij: Produktne inovacije, Procesne inovacije, Trženjske inovacije, Organizacijske inovacije in Družbene inovacije.
Razpis je odprt do 17. aprila letos. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RGZC, dodatne informacije na tel. št.: 03 426 74 00 in na info@rgzc.si.

 

Če želite, nam lahko tudi pošljete informacijo o razpisu preko spodnjega obrazca:

  Razpisi

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

Želim prejemati e-novice

58076