Osmrtnice in zahvale

OSMRTNICE

V globoki žalosti sporočajo, da jih je v 55. letu po težki bolezni mnogo prehitro zapustila draga mama, žena, babica, sestra in tašča Vera Kitak iz Spodnjega Sečovega pri Rogaški Slatini. Pogreb bo v četrtek, 3. decembra, ob 15. uri na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini. Žara bo na dan pogreba od 14. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Zaradi izrednih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu zapustila draga mama stara mama in prababica Marija Sikošek iz Pokleka pri Podsredi 18. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v četrtek, 3. decembra, ob 14. uri na pokopališču Podsreda. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 91. letu za vedno zapustil dragi brat in stric Vincenc Peperko z Rimske ceste 39, Šmarje pri Jelšah. Pogreb bo petek, 4. decembra, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču Šmarje pri Jelšah. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

***

Sporočajo, da se je poslovil dragi mož, oče, dedek, stric in botrček Stane Bregar iz Šmartnega pod Šmarno goro, Ljubljana. Nazadnje je stanoval v Pegazovem domu v Rogaški  Slatini. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v petek, 4. decembra, ob 14.15 na pokopališču v Šmartnem pod Šmarno goro.

***

V 65. letu jih je za vedno zapustil dragi mož, brat, stric in svak Mihael Kotnik iz Gubnega 49,  Lesično. Pogreb bo v soboto, 5. decembra, ob 14-ih v ožjem družinskem krogu na pokopališču Pilštanj. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 13-ih v tamkajšnji poslovilni vežici.

***

V globoki žalosti sporočajo, da se je v 88. letu ustavilo srce drage žene, mame, stare mame in prababice Anice Štefančič iz Brezovca pri Polju ob Sotli 5. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v soboto, 5. decembra, ob 12. uri na pokopališču Polje ob Sotli. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu zapustila draga mama,stara mama in prababica Angela Rep iz Steklarske ulice 8, Rogatec. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v ponedeljek, 7. decembra, ob 15. uri na pokopališču Rogatec. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

***

Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 80. letu za vedno zapustil dragi ata, stari ata in brat Vlado Sinkovič z Vrenske gorce 29, Buče. Pogreb v družinskem krogu bo v torek, 8. decembra, ob 15. uri na pokopališču Buče. Žara bo na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

 

ZAHVALE

Ob boleči izgubi drage mame, tašče, babice, prababice, tete in botrce Marije Šoštar iz Hajnskega se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za darovani denar, sveče, cvetje in svete maše. Hvala gospodu dekanu Tadeju Linasiju za lepo opravljen obred, gospe Mateji Bobek za odpete pesmi, osebju Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, pogrebni službi Gekott in vsem, ki so bili v mislih z njo. Vsem prisrčna hvala. Žalujoči vsi njeni. 

***

Ob boleči izgubi drage mame, stare mame, prababice, tete in tašče Ane Plavčak iz Tlak 40, Rogatec se iskreno zahvaljujejo osebni zdravnici dr. Tatjani Lavrič Volarič za dolgoletno zdravljenje, patronažni sestri Zlatki Polajžer za vestno strokovno delo, snahi Vidi za skrbno nego, negovalkam iz Doma upokojencev Šmarje za pomoč na domu; hvala za darovano cvetje, sveče in svete maše ter denarno pomoč. Hvala za izrečena sožalja in tolažilne besede; hvala g. župniku Andreju Grobelniku za pogrebni obred in lepe besede slovesa. Hvala pogrebni službi Gekott za spoštljivo organizacijo pogreba; hvala vsem in vsakemu posebej za spremstvo na njeni zadnji poti. Žalujoči vsi njeni. 

***

Ni te več na vrtu, ne v hiši, 
nič več glas se tvoj ne sliši.
Č
e lučko na grobu upihnil bo vihar, 
v naših srcih je ne bo nikdar.

Ob nenadni in boleči izgubi drage sestre, svakinje in tete Marice Debelak iz Srebrnika se iskreno zahvaljujejo sorodnikom, sosedom, sodelavcem Občine Bistrica ob Sotli, znancem in prijateljem za nesebično pomoč, izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu županu in sosedi Emiliji za poslovilne besede, pevkam za odpeto žalostinko, gospodu župniku za opravljen obred, trobentaču za odigrano Tišino in pogrebni službi Ulčnik. Žalujoči sestri z družinama. 

***

Ob boleči izgubi dragega očeta, dedka in pradedka Ivana Škorca iz Gabrc pri Rogaški Slatini se izkreno zahvaljujejo za pomoč v njihovih najtežjih trenutkih. Hvala sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za pisna in ustna sožalja, sveče in svete maše.  Za pomoč se zahvaljujejo delavcem Zdravstvenega  doma Rogaška Slatina, posebej  zdravnici Marjani Kužner in sestri Katji Pelko, in osebju Bolnišnice Celje. Iskrena zahvala je namenjena tudi duhovniku Jožetu Vehovarju za lepo opravljen cerkveni obred in pogrebni službi Žekar za organizacijo pogreba.  Hvala kolektivom podjetij OKP Rogaška Slatina, Pivovarni in pivnici Lipnik iz Šmarja ter Gic Gradnje iz Pristave pri Mestinju. Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala. Žalujoči vsi njegovi.  

***

V zaščito vašega zdravja in zdravja sorodnikov zaradi koronavirusa prosijo, da upoštevate navodila Ministrstva za zdravje v povezavi z omejitvijo obiskov in zadrževanja v poslovilni vežici in na samem pogrebu.

  Osmrtnice in zahvale

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

76134