Zgodovina

PIŠE SE LETO 1953 ... in v Šmarju pri Jelšah prične oddajati radio.

Radio Štajerski val je najstarejša slovenska regionalna radijska postaja posebnega pomena, nekoč znana kot, najprej Radio ljudske tehnike Šmarje, nato pa kot Radio Šmarje pri Jelšah. Od leta 1953 se je razvil v sodobno radijsko postajo, ki je ena od najbolj priljubljenihi radijskih postaja na svojem območju.

Radijski program temelji na tradiciji, ki jo radijska ekipa nadgrajuje s sodobnimi medijskimi pristopi. Danes Radio Štajerski val opravlja vlogo najpomembnejšega informatorja v lokalnem in regionalnem okolju, saj radijska ekipa neposredno spremlja dogajanje na območju JV Štajerske. Poslušalci v informativnih, kultuih, zabavnih, izobraževalnih, verskih, otroških in drugih oddajah začutijo utrip svojih krajev, ki ga drugi mediji pogosto prezrejo. Predvajamo izbrano glasbo iz svoje lastne fonoteke, ki je ena najbogatejših v Sloveniji. V šestih desetletjih so svojo medijsko pot na Štajerskem valu začeli mnogi znani radijski glasovi, številni jo z nami nadaljujejo še danes.

Štajerski val je imel od nekdaj zelo zvesto publiko in je še danes, po dobrih šestih desetletjih, ena najbolj priljubljenih radijskih postaj na Štajerskem, s tradicionalno visoko poslušanostjo na območju JV Štajerske ter zaledja Obsotelja in Kozjanskega

OD RADIA ŠMARJE PRI JELŠAH DO RADIA ŠTAJERSKI VAL

Rojstvo radia v Šmarju pri Jelšah
Radio Šmarje pri Jelšah so v petdesetih letih prejšnjega stoletja ustanovili domačini – entuziasti, zbrani v Društvu ljudske tehnike Šmarje pri Jelšah, ki so radio v prvih letih tudi vodili ter ga kreativno in tehnično izpopolnjevali. Radio je uradno začel redno oddajati spomladi 1953, za rojstni dan uradno velja datum: 1. maj 1953. 

Ima, da svira!
Posebej pomenljiva je  zgodba o začasnem zaprtju Radia ljudske tehnike v Šmarju, menda leta 1956. Takratne republiške oblasti v Ljubljani so prepovedale delovanje radia in zapečatile njegova vrata za približno mesec dni. Pristojni v Ljubljani namreč niso verjeli, da v tako malem kraju, kot je Šmarje pri Jelšah, lahko deluje radio. Pritožil naj bi se tudi takratni Radio Ljubljana, češ, da šmarski radio moti njihovo oddajanje na tem območju. Vendar se takratni ustvarjalci radia in šmarski funkcionarji niso dali. Za pomoč so prosili Titovo sestrično v Podsredi in z njenim posredovanjem se je delegacija odpravila naravnost do Beograda, do samega maršala. Vrnili so se s sporočilom "IMA, DA SVIRA!". In tako je tudi bilo. Vrata so odpečatili in radio je spet lahko deloval. 

Ima, da svira! Ko so okoli leta 1956 takratne republiške oblasti v Ljubljani začasno zaustavile delovanje radia v Šmarju, so takratni ustvarjalci radia in šmarski funkcionarji za pomoč prosili Titovo sestrično v Podsredi in z njenim posredovanjem se je delegacija odpravila naravnost do Beograda, do samega maršala. Vrnili so se s sporočilom "IMA, DA SVIRA!". In tako je tudi bilo. Vrata so odpečatili in radio je spet lahko deloval. 

Radio Ljudske tehnike uradno postane Radio Šmarje pri Jelšah
Naslednja prelomnica za radio pa velja leto 1965, ko se je na radiu zaposlil prvi delavec in je radio pričel profesionalno delovati.Radio je najprej deloval samo v nedeljo (čestitke in pozdravi poslušalcev). Z nedelje so progam najprej razširili na torek, nato na četrtek in kasneje postopoma še na ponedeljek, sredo, petek in soboto. Vsak dan po dve uri popoldne. Kmalu so takratni ustvarjalci podaljšali program na vse popoldne in nato še na jutra, prvič so jutranji program začeli oddajati decembra 1990. V času, ko radio še ni oddajal celodnevnega programa, so na tej frekvenci prenašali Radio Slovenija.

Radio dobi novo ime – Radio Štajerski val
Radio je vseskozi širil svoje delovanje in podaljševal programske pasove, sčasoma pa je prerasel tudi okolje Šmarja pri Jelšah in preko oddajnika na Boču, od koder so pričeli oddajati ob 35. letnici delovanja, postal slišen po vsej Štajerski. Zato so se ob 40-letnici radia odločili za novo ime – Radio Štajerski val.

Ves čas je radio deloval v Šmarju pri Jelšah, leta 2010 pa se je preselil v Šentjur, od koder oddaja tudi danes.

Frekvence: Boč - 93,7 MHz, Podsreda - 87,6 MHz

Pokritost občin: Bistrica ob Sotli, Celje, Dobje, Doba, Kozje, Laško, Makole, Oplotnica, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik, Žalec in Zreče.

Območje slišnosti programa Radia Štajerski val

Območje slišnosti programa Radia Štajerski val.