Razpisi in obvestila

AKTUALNA OBVESTILA 


OBČINA KOZJE poziva svoje občane, da OSTANETE DOMA ter da najnujnejša in neodložljiva dela opravite v skladu z navodili in s potrebno zaščitno opremo. Ne zadržujte se v skupinah, ne uporabljajte športnih površin, otroških igral, igrišč, upoštevajte navodila vlade. V nujnih primerih so za občane dosegljivi na številki 041 396 944. Vsa ostala obvestila in navodila najdete na spletni strani občine – kozje.si.

***

OBČINA OPLOTNICA skupaj s štabom Civilne zaščite sporoča, da so sprejeli vse potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja korona virusa v občini. Uvedli so tudi dežurno telefonsko številko štaba Civilne zaščite, na katero se lahko obrnejo oboleli občani, ki so v lastni oskrbi, da jim zagotovijo prehrano in ostale nujne stvari. Dežurna številka je 041 206 999, lahko pa tudi pišete na borut.valencak@siol.net.

***

OBČINA PODČETRTEK poziva svoje občane, da OSTANETE DOMA ter da najnujnejša in neodložljiva dela opravite v skladu z navodili in s potrebno zaščitno opremo. Za nujne primere in pomoč lahko pokličete župana Petra Misjo na 041 794 073 ali poveljnika Civilne zaščite Sandija Gobca na 041 793 862. Vsa ostala obvestila in navodila spremljajte na podcetrtek.eu.

***

OBČINA BISTRICA OB SOTLI - Štab civilne zaščite in Občina Bistrica ob Sotli pozivata občane, naj ravnajo odgovorno in ostanejo doma zaradi preprečevanja širjenja epidemije koronavirusa. Za dodatne informacije pokličite župana Franja Debelaka po telefonu 051 444 090, Mirelo Kunst - 068 147 432 ali pišite na czbistricaobsotli@gmail.com oziroma obcina@bistricaobsotli.si.

***

OBČINA DOBRNA - zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom so na Občini Dobrna v nujnih primerih dosegljivi po telefonu (03 780 10 50) in po elektronski pošti (obcina@dobrna.si). Oboleli, ki so v domači oskrbi in nimajo možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila in podobno), naj pokličejo na telefonsko številko 03 780 10 50.

***

OBČINA ŠENTJUR - Delo s strankami občinske uprave Občine Šentjur je do preklica omejeno le na najbolj nujne zadeve. Vloge strank se sprejemajo preko elektronskih sporočil na e-naslov obcina.sentjur@sentjur.si ali po navadni pošti na naslov Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur. Osebni sprejem strank je možen samo v najnujnejših primerih ob predhodni najavi na telefonski številki 03 / 747 1310 (Glavna pisarna).
Štab CZ Občine Šentjur deluje na lokaciji Mestni trg 10, 3230 Šentjur, telefon 03 747 13 22, e-pošta: stab.cz@sentjur.si.

***

OBČINA ROGATEC -  štab Civilne zaščite je dosegljiv po telefonu 040 311 166 (Milan Galun, poveljnik Civilne zaščite) in 040 374 047 (Vili Bukšek, namestnik poveljnika Civilne zaščite) ter na e-naslovu cz@rogatec.si. 


PSIHOSOCIALNA POMOČ 

Na Centru za socialno delo Celje, enota Šmarje pri Jelšah, občani lahko dobijo psihosocialno pomoč, ki obsega razbremenilne pogovore, svetovanje, krepitev moči, opolnomočenje, zagovorništvo, pogovore, ki so usmerjeni v preprečevanje socialne izključnosti in podobno. V okviru prve socialne pomoči nudijo informacije o oblikah pomoči v regiji, na Centru za socialno delo in v drugih organizacijah, kot so pomoč starejšim, materialne pomoči, informacije o pomoči ljudem v stiski …
Občani lahko pokličejo na telefonsko številko 03/ 81 81 650:
• ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00,
• sreda od 8.00 do 17.00,
• petek od 8.00 do 13.00.

Psihosocialno pomoč v kriznih razmerah izvajajo po telefonu 070 876 321.

***

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik v času epidemije zagotavljajo brezplačno telefonsko psihološko pomoč za ljudi v stiski. V primeru, da pri sebi ali pri svojih bližnjih opažate znake povečane psihične stiske, ki jo s težavo obvladujete, jih lahko vsak delavnik med 8. in 14. uro pokličete na telefonsko številko 051 337 658. Za pogovor vam bo na voljo klinični psiholog. Če potrebujete nasvet v povezavi z zagotavljanjem pomoči s področja socialnega varstva ali ste se zaradi aktualnih težav znašli v socialni stiski, pokličite št. 03 780 01 91 ali 051 652 519.

 

KRVODAJALSKE AKCIJE 

Trenutno ni obvestil.

  

ELEKTRO OBVESTILA 

 

Elektro Celje obvešča, da bo to sreda, 12. maja, prekinjena dobava električne energije na območju Loke pri Žusmu z okolico; transformatorske postaje Hrastje, Artnak, Košnica, Hrastje vodovod, Setlika, Dobrina, Žusem, Spodnji Žusem, Zgornji Žusem, Vresje, Okljuke, Loka pri Žusmu, Aero Loka, Glažuta, Baberšica in Babna Reka, od 12.00 do 14.00 uro. V Šentjurju z okolico boste brez električne energije na območju transformatorske postaje TP Okrog, Bevc, od 08:00 do 13:00 ure; v Šmarju pri Jelšah z okolico pa na območju transformatorske postaje Kristan vrh, Kačji dol, od 08:00 do 14:00 ure.

 

***

Elektro Celje obvešča, da bo ta četrtek, 13. maja, prekinjena dobava električne energije na območju Šmarja pri Jelšah z okolico; transformatorska postaja Kristan vrh, od 08:00 do 14:00 ure.

 

***

Elektro Celje obvešča, da bo ta petek, 14. maja, prekinjena dobava električne energije na območju Šentjurja z okolico, transformatorska postaja Stopa, Kosaber/Guzaj, od 08:00 do 10:00 ure; postaja Slemene – Zbičajnik pa od 11:00 do 13:00 ure. V Rogaški Slatini boste brez električne energije na območju transformatorske postaje Rjavica, Blok steklarske šole in Amberplast, od 08:00 do 14:00 ure; v Šmarju pri Jelšah z okolico pa na območju postaj Ješovec, Kamenik Murko, Vinski Vrh, Predenca, Predenca Rok, Tomaž, Dragomilo, Polena in Koretno, tudi od 8.00 do 14.00 ure.

 

***

Elektro Celje obvešča, da bo ta ponedeljek, 17. maja, prekinjena dobava električne energije na območju Rogaške Slatine z okolico; transformatorska postaja Brezje, Strašek, od 11:00 do 13:00 ure.RAZPISI

Trenutno ni obvestil.

 

Če želite, nam lahko tudi pošljete informacijo o razpisu preko spodnjega obrazca:

 

  Razpisi

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

48946