SAMA MOJA MUZIKA

Osmrtnice in zahvale

OSMRTNICE

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu za vedno zapustila draga mama, babica, tašča in prababica Terezija Artiček, rojena Zdolšek iz Grobelc 14, Sveti  Štefan. Pogreb bo v ponedeljek, 17. junija, ob 16. uri na pokopališču Sveti Štefan. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

V 77. letu se je za vedno poslovil Oto Žnidar iz Dolge Gore 20, Ponikva. Pogreb bo v torek, 18. junija, ob 16. uri na pokopališču Sladka Gora. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

V 85. letu jih je za vedno zapustila draga mama, oma in prababica Katarina Bogatin iz Bodreža 40, Grobelno. Pogreb bo v četrtek, 20. junija, ob 16. uri na pokopališču v Šentvidu pri Grobelnem. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 11. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve Sv. Vida v Šentvidu.

 

ZAHVALE
V petek so se na šmarskem pokopališču poslovili od drage mame in babice Marije Pekovšak iz Dola pri Šmarju. Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem ter sodelavcem Gorenja Rogatec za darovane sveče, svete maše ter tolažilne besede. Zahvaljujejo se ekipam nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, patronažni sestri Štefici, gospodu dekanu Tadeju Linasiju za lepo opravljen pogreb, pevcem za odpete žalostinke, trobentaču za odigrano tišino, gospe Tei Devin za govor ob slovesu ter pogrebni službi Gekott za organizacijo pogreba. Žalujoči: sin Drago z družino.

Ob smrti drage mame, babice in prababice Ane Kos iz Prelog 21 se zahvaljujejo vsem, ki so sodelovali pri pogrebu in jo spremili do groba. Hvala vsem sovaščanom za nesebično pomoč v njenem življenju. Hvala dekanuTadeju Linasiju za duhovno oporo. Hvala dr. Janezu Čakšu, ki je dolga leta uspešno skrbel za njeno zdravje. Hvala osebju doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer je prebivala in umrla. Vseskozi je bila deležna kakovostne in spoštljive oskrbe - Bog vam povrni. Njeni domači.                  

Ob boleči izgubi drage mame, tašče, ome, prababice in sestre Ivanke Jezovšek iz Mestinja 65 se zahvaljujejo sorodnikom, znancem, sosedom in prijateljem za darovano cvetje, sveče, svete maše, denarno pomoč in izrečena sožalja. Hvala osebju doma upokojencev v Šmarju pri Jelšah za oskrbo in lajšanje bolečin. Posebej hvala sodelavcem Salestjanerja. Hvala gospodu Tadeju Linasiju za lepo opravljen pogreb, pevcem za odpete žalostinke, trobentaču za odigrano Tišino, gospe Anki Novak za govor ob slovesu. Hvala tudi pogrebni službi Gekott. Žalujoči vsi njeni.

Ob boleči izgubi dragega očeta, dedija, pradedija, tasta, strica Antona Čebularja iz Kostrivnice, se zahvaljujejo vsem sorodnikom, znancem, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in prispevke za cerkev. Hvala duhovniku Viktorju Vratariču za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem za lepo petje pri sv. maši in za odpete žalostinke. Hvala pogrebni službi Žekar za organizacijo pogreba in trobentaču za odigrano tišino. Hvala gasilcem PGD Kostrivnica ter članom ostalih gasilskih društev. Posebej hvala Petru Volovšku za ganljive besede slovesa in Zajko Francu za pomoč. Iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči vsi njegovi.

 

  Osmrtnice in zahvale

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

Želim prejemati e-novice

49030