550 let šolstva Pilštanj – Lesično

08.09.2016

Avtorja Jože Lipnik in Irena Krajnc ob predstavitvi monografije.

Izšla je monografija 550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično. V njej je predstavljeno poslanstvo ljudi, ki so izobraževanju v tem prostoru dali posebni pečat.

Šola od nekdaj do danes
Avtorja monografije sta literarni zgodovinar Jože Lipnik in ravnateljica Osnovne šole Lesično Irena Krajnc. V prvem delu monografije so zbrani najpomembnejši podatki iz zgodovine šole, v drugem delu pa je predstavljeno delo sodobne šole v Lesičnem. Monografija je sicer nadgradnja knjige Učilna zidana, ki jo je Lipnik napisal ob 530-letnici šolstva v tem prostoru. Šola v Lesičnem ima sicer svojo predzgodovino v šoli na Pilštanju. Prva omemba šole na Pilštanju sega v leto 1466. Ukaz o zgraditvi šole je leta 1782 izdal že cesar Jožef II., šolsko poslopje, ki stoji še danes, pa so zgradili 1824. Ker je bila stara šolska zgradba premajhna za sodobno šolsko delo, so pred leti zgradili novo, v dolini pod Pilštanjem, v Lesičnem. Šola dandanes izstopa po številnih aktivnostih, ki presega zahtevane okvire osnovne šole. (SP)
Štajerski val v sliki