65 let poljčanskega doma starostnikov

12.09.2017

Dom dr. Jožeta Potrča je pri 65 letih pred vsebinsko, organizacijsko in prostorsko prenovo.

Dom dr. Jožeta Potrča v Poljčanah praznuje 65 let. Zato bo ta teden pri njih še posebej pestro. Poleg osrednje slovesnosti bodo organizirali še okroglo mizo o inovativnih oblikah oskrbe starejših. V soboto pripravljajo še Dan doma s pestrim zabavno-glasbenim programom.

Ali domska oskrba še sledi potrebam uporabnikov?
65-letnico bodo počastili tako delovno kot slovesno oziroma zabavno. V četrtek pripravljajo okroglo mizo, na kateri bodo strokovnjaki iskali odgovor na vprašanje, ali domska oskrba pri nas še sledi potrebam uporabnikov? Na njej bodo sodelovali generalna direktorica direktorata za dolgotrajno oskrbo na ministrstvu za zdravje Tatjana Buzet, dr. Jana Mali s fakultete za socilno delo bo predstavila študijo o inovativnih oblikah oskrbe v Domu dr. Jožeta Potrča, direktorica doma Iva Soršak pa bo povedala, kako novosti udejanjajo v praksi. Franc Imperl bo orisal sodobne koncepte dela v domovih za starejše, prišel bo tudi sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Jaka Bizjak, ki bo povedal, s katerimi težavami se najpogosteje srečujejo tako njihovi uporabniki in svojci. "Domovi za ostarele so pred novimi izzivi. Zato pri nas veliko vlagamo tudi v strokovno znanje zaposlenih. Ker pa so za kakovostno oskrbo poleg vsebine pomembni tudi ustrezni prostorski pogoji, se prav tako pripravljamo na celovito prenovo doma. Tako bomo zadostili najnovejšim tehničnim pogojem, ki jih izvajalcem socialno-varstvenih storitev predpisuje država. Časa imamo do leta 2021," pojasnjuje direktorica Iva Soršak in dodaja, da je bila njihova dislocirana enota v Slovenski Bistrici že zgrajena v skladu s temi normativi in tam posodobitve ne bodo potrebne. V domu v Poljčanah so sicer v bivalnih prostorih normativom že zadostili, saj so vse sobe eno ali dvoposteljne. Zdaj morajo preurediti še kopalnice in zagotoviti skupne prostore, ki so predpogoj za ustanavljanje gospodinjskih skupnosti in siceršnjih novih načinov dela. "Pred nami so torej zahtevni izzivi. Verjamem, da jim bomo z modrim načrtovanjem uspešno uresničili," še dodaja direktorica in vabi na sobotni Dan doma s pestrim zabavno-glasbenim programom, uradna slovesnost ob 65-letnici doma pa bo v četertek popoldne. (BF)
Štajerski val v sliki