8. marec – kaj o ženskah pravijo številke?

08.03.2020

Žensk je v Sloveniji manj kot moških. Kaj še o njih razkriva statistika? (Foto: Pixabay)

Mednarodni dan žensk je, 8. marec. V Sloveniji živi 1.045.000 žensk. Največ jih nosi ime Marija, povprečno so stare 45 let.

Ženske so v Sloveniji na splošno zadovoljne – s stanjem v gospodinjstvu, z delovnim mestom in z osebnimi odnosi, ugotavljajo statistiki Statističnega urada. Tri od štirih žensk imajo otroke, največkrat dva. Kaj pa nam o ženskah v Sloveniji povedo druge številke?

Slovenke v povprečju dočakajo 81,6 leta
Ženske v Sloveniji so povprečno visoke 165 centimetrov in povprečno tehtajo slabih 68 kilogramov. Med sto ženskami je 52 normalno hranjenih, 30 je čezmerno hranjenih, 13 pa debelih. Rekreirajo se okoli dve uri tedensko, skoraj vsak dan se na njihovem jedilniku znajdeta sadje in zelenjava. Med sto ženskami jih kadi 19.

Deklice, ki so se v Sloveniji rodile leta 2018, so lahko pričakujejo, da bodo dočakale 84 let – to je 5,7 leta več od fantkov, ki so se rodili predlani. Sicer pa ženske povprečno živijo 7,5 leta dlje kot moški. Leta 2018 so ženske umirale stare povprečno 81,6 leta. Največ jih v Sloveniji umre zaradi srčno-žilnih bolezni.

Slovenke med bolj izobraženimi
Terciarno izobrazbo ima v Sloveniji 28 od sto žensk, med sto moškimi ima to raven izobrazbe 20 ljudi. So pa ženske vse bolj izobražene. Sursova primerjava dosežene izobrazbe žensk, starih od 60 do 69 let in žensk, starih od 30 do 39 let, je pokazala, da je med prvimi najbolj pogosta osnovnošolska izobrazba, med drugimi pa vsaj višješolska.

Ženske so v Sloveniji med bolj delovno aktivnimi v Evropski uniji. Leta 2017 je bilo med ženskami, starimi od 15 do 64 let in z dvema otrokoma, kar 87 odstotkov delovno aktivnih, kar Slovenijo uvršča takoj za Švedsko.

Vzgojiteljice pretežno ženske
V nekaterih poklicih ženske močno prevladujejo. Med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev je več kot 97 odstotkov žensk, nekoliko manj med strokovnjaki za babiško nego. Pretežno ženske so tudi avdiologinje in govorne terapevtke, šivalke, krojačice, šivilje in klobučarke ter učiteljice razrednega pouka.

Po spolu najbolj enakomerno porazdeljeni poklici pa so vodniki, delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, sestavljalci strojev in naprav, delavci za preprosta poljedelska dela, visokošolski učitelji ter geologi in geofiziki.

Povprečna mesečna bruto plača žensk je bila predlani 1709 evra, 127 evrov manj od povprečja za moške. So pa plačne vrzeli v Sloveniji med nižjimi v Evropi.

Kdaj so glavni življenjski mejniki žensk?
V osnovno šolo vstopajo pri šestih, v srednjo pri 15, v terciarno izobraževanje pa pri 19 letih. Diplomo 1. bolonjske stopnje imajo Slovenke povprečno opravljeno pri 24,5 leta, prvič se zaposlijo malo pred dopolnjenim 27. letom. Takrat se navadno tudi odselijo od staršev. Pri rojstvu prvega otroka so ženske povprečno stare 29,5 leta, leto za tem se navadno poročijo. Upokojijo se povprečno pri 60,5 leta. (TMG, vir: Surs)
Štajerski val v sliki