Ameriški škržat ogroža trto

19.06.2017

Takoj po najdbi škržatka je treba posekati vse trte, ki kažejo bolezenska znamenja zlate trsne rumenice.

V Sloveniji bi lahko izbruhnila epidemija nevarne bolezni vinske trte – zlate trsne rumenice. Bolezen lahko povzroči propad trte, zaradi česar lahko nastane velika gospodarska škoda. Pomembno je pravočasno zatiranje bolezni.

Obvezno škropljenje
Zlata trsna rumenica se širi s pomočjo žuželčjega prenašalca ameriškega škržatka, ki se je pri nas razširil že v vse vinorodne dežele. Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. Katarina Groznik iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poudarja, da je za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte ključnega pomena odstranjevanje okuženih trt v žariščih okužbe in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka. "Najučinkovitejše je škropljenje, ki je obvezno vsaj enkrat letno. Čas za prvo škropljenje je po končanem cvetenju trte v juniju, pomembno je, da v vinogradih začnemo zatiranje dovolj zgodaj, še preden se začnejo pojavljati odrasli škržatki," pravi Groznikova.

Škropiva nevarna za čebele
Sredstva proti ameriškemu škržatku so nevarna za čebele, zato na upravi posebej opozarjajo, da je zaradi varstva čebel treba dosledno upoštevati navodila za uporabo. Škropimo v času, ko čebele ne letajo, najbolje pozno opoldne ali zvečer. Pred škropljenjem uničimo cvetočo podrast. Ameriški škržat je tujerodna vrsta, pri nas se je prvič pojavil leta 2005, številčno se krepi, zato je pravočasno zatiranje odločilno. Sama žuželka za zdravje ljudi sicer ni nevarna, povzroči pa lahko veliko gospodarsko škodo. Več o bolezni je Katarina Groznik povedala v spodnjem posnetku. (SP)

Katarina Groznik o zlati trsni rumenici
Štajerski val v sliki