Bo v Rogatcu po dolgih letih nov ravnatelj?

25.04.2019

Mnenje občinskih svetnikov je nezavezujoče, odločilno besedo pri izbiri ravnatelja ima svet zavoda.

Na OŠ Rogatec bodo letos morda dobili novega ravnatelja. Sedanjemu Viljemu Prevolšku se izteka mandat. Kot prvi so se na včerajšnji izredni seji o tej temi izrekli rogaški občinski svetniki, ki bi za ravnateljico izbrali Alenko Virant. A zadnjo besedo bo imel svet zavoda. 

Prepričala s srčnostjo, iskrenostjo in jasno vizijo
Svetniki občine Rogatec so na včerajšnji izredni seji soglasno podali pozitivno mnenje k imenovanju Alenke Virant za ravnateljico VIZ OŠ Rogatec. Na razpis za ravnatelja so sicer prispele štiri popolne prijave, poleg Virantove si ravnateljskega stolčka želijo še Gorazd Šket, Vesna Drofenik Jerič in aktualni ravnatelj Viljem Prevolšek. Viktor Božak, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki kandidate predlaga občinskemu svetu, ocenjuje, da so imeli vsi kandidati dobre predstavitve, vendar jih je najbolj prepričala Alenka Virant, profesorica na Šolskem centru Rogaška Slatina.Mnenje občinskega sveta glede imenovanja novega ravnatelja je nezavezujoče. Je pa signal, da si v rogaškem občinskem svetu na tem mestu želijo sprememb. Dolgoletni ravnatelj Viljem Prevolšek, ki se mu izteka mandat, je namreč v zadnjih letih pogosto dvigoval prah. Nazadnje zaradi nepojasnjenega dolga v šolski blagajni. Mnenje o izbiri kandidata bosta podala še svet staršev in vzgojiteljski oz. učitelji zbor. Na koncu bo odločil svet zavoda, za katerega pa prej omenjena mnenja niso zavezujoča. Če ne bo zapletov, bodo v Rogatcu ravnatelja za prihodnje petletno obdobje potrdili do 18. septembra. (SP)
Štajerski val v sliki