Bo Franc Jager novi lastnik Jelšingrada?

10.07.2019

Dvorec Jelšingrad še čaka novega lastnika. (Foto: občina Šmarje pri Jelšah)

Franc Jager, ustanovitelj trgovin Jager, je resen interesent za nakup dvorca Jelšingrad v Šmarju pri Jelšah. V prodajo propadajočega dvorca je aktivno vključena tudi šmarska občina, ki je pripravljena v zameno za protokolarni prostor s poročno dvorano pomagati tudi pri obnovi dvorca.

Turistične kapacitete s poročno dvorano
Dvorec, ki je od osemdesetih let 20. stoletja v zasebni lasti, je na prodaj že več let. Večinski lastniki ga na eni od nepremičninskih družb prodajajo za 370 tisoč evrov. Franc Jager je za naš radio potrdil, da se res zanima za nakup, podrobnejših izjav pa v času dogovorov še ne želi dajati. Po naših informacijah naj bi Jager v dvorcu želel urediti turistične zmogljivosti. V prodajo dvorca je aktivno vključena tudi šmarska občina, ki sicer ni lastnica dvorca, je pa lastnica okoliškega posestva. "Občina se trudi, da bi našla partnerja, s katerim bi lahko vstopila v nakup ali obnovo dvorca Jelšingrad, v katerem bi uredila bivalne turistične kapacitete, da bi dvorec rešila pred propadanjem," razlaga šmarski župan Matija Čakš.

Dogovori z lastniki konstruktivni
Kljub zelo razpršenemu lastništvu dvorca Čakš ocenjuje, da so na dobri poti za sklenitev dogovora. Kot je znano, je 90 odstotkov dvorca Jelšingrad v lasti dedičev Dimitrija Djokiča in Georga Zečevića, 10 odstotkov pa posedujejo Šmarčani Terezija Gobec, Marjan Babič in Sara Staroveški. Občina so dogovarja tako z lastniki kot Jagrom, pravi Čakš, ki pogovore ocenjuje za zelo konstruktivne.

Možna obnova z javno-zasebnim partnerstvom
Dvorec bi lahko po Čakševih besedah obnovili v javno-zasebnem partnerstvu, novemu lastniku pa je občina pripravljena oddati v najem tudi nekaj čez 20 hektarov občinskih zemljišč okoli Jelšingrada, ki so prav tako na prodaj.

Čakš poudarja, da je obnova dvorca nujna. Če ne bodo v doglednem času pristopili k njegovi obnovi, ga lahko čez nekaj let porušijo. Zato upa, da bodo dogovori o nakupu uspešni. (SP)
Štajerski val v sliki