Bo morala Bistrica ob Sotli vračati evropski denar?

20.03.2015

Vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko občini Bistrica ob Sotli očita več nepravilnosti pri izvedbi projekta Obnova cest Sveti Križ. Tako zahteva vračilo skoraj 350 tisoč evrov evropskega denarja. Župan očitke zavrača.

Prepoceni projekt in prekratek odsek

Eden od pogojev javnega razpisa je bil, da so sofinancirani projekti vredni vsaj 600 tisoč evrov. Občina Bistrica ob Sotli je za obnovo cest na območju Svetega Križa porabila le dobrih 350 tisočakov. Med očitanimi nepravilnostmi je tudi skupna dolžina obnovljenih cest. Obnovili bi jih bilo treba 5,5 kilometra, a novo podobo naj bi dobilo približno kilometer manj cest. Občina naj bi po ugotovitvah Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko prav tako plačala nekatera dela, ki pa niso bila izvedena.

Župan očitke zavrača

Župan Franjo Debelak vse očitke zavrača in pravi, da so vseskozi ravnali v skladu z zakonodajo in navodili vladnih služb. Kot pravi, bo neutemeljenost navedb občina poskušala izkazati v odzivnem poročilu, če bo treba, pa tudi na sodišču. Kaj je sicer v pogovoru s Snežano Prebil povedal za Štajerski val, prisluhnite v spodnjem posnetku. (SP) 

Franjo Debelak o sporni obnovi cest
Štajerski val v sliki