avgust 19, 2015

Bodo v Šmarju le zgradili oskrbovana stanovanja?

V Šmarju pri Jelšah že dolgo načrtujejo gradnjo oskrbovanih stanovanj. Prostor zanje je nasproti doma upokojencev. Denarja za projekt občina še ni uspela zagotoviti, zdaj upa, da bi bilo naložbo mogoče uresničiti z javno-zasebnim partnerstvom.

123 postelj
Prostor za oskrbovana stanovanja občina že ima, na tako imenovani Lorgerjevi domačiji. Tovrstno gradnjo na tem območju določa tudi občinski podrobni prostorski načrt, ki ga je občinski svet sprejel lani. Po idejni zasnovi bi 87 oskrbovanih eno- in dvoposteljanih stanovanj, ki bi jih lahko uporabniki najeli ali pa kupili. V njih bi bila 24 ur na dan na voljo strokovna pomoč. V objektu bi ob tem uredili medgeneracijski center, ob njem tudi park in rekreativne površine.

Mogoča etapna gradnja
Naložba je ocenjena na skoraj šest milijonov evrov. Občina denarja nima, prav tako ni pričakovati državne ali evropske pomoči, zato upajo, da bi bilo projekt mogoče izvesti po principu javno-zasebnega partnerstva. „Vložek občine je ocenjen na okoli 500 tisoč evrov, saj bi prispevala zemljišče, vso projektno dokumentacijo in komunalni prispevek,“ pravi šmarski župan Stanko Šket. Zasebni partner bi tako moral prispevati okoli 5,5 milijona evrov, pri čemer v občinski upravi razlagajo, da projekti dopuščajo etapno gradnjo. Po predvidevanjih bi tako objekt v celoti zgradili do leta 2021, v celoti naj bi ga napolnili do leta 2023.

Bodo našli zasebnega partnerja?
Občinski svetniki so se na zadnji seji strinjali, da obstaja javni interes za gradnjo oskrbovanih stanovanj, saj bi z njimi zagotovili prijetno in kakovostno bivanje ljudem v tretjem življenjskem obdobju. Prav tako so sprejeli Odlok o javno-zasebnem partnerstvu. Pred vodstvom občine je zdaj še najtežji del naloge – najti zasebnega partnerja. „Res upam, da najdemo zainteresiranega zasebnega partnerja in da bomo uspeli ta projekt v nekaj letih pripeljati do zaključka“ pravi župan. (AD)