Boljša vodooskrba na Slovenjebistriškem

30.11.2015

Skupno so v občini obnovili in dogradili več kot 30 kilometrov vodovodnih cevi. (Fotografija je simbolična.)

V občini Slovenska Bistrica so zagotovili boljšo vodooskrbo. To jesen zaključujejo naložbe, ki so jih uresničevali z evropskim kohezijskim denarjem v minulih sedmih letih. Evropska unija bo do komunalnih naložb v naslednjih letih mačehovska. Rezpisov v ta namen najverjetneje ne bo. Ali pa zelo malo.

Vodne izgube bodo minimalne
Vodooskrbni sistem so postopno izboljšavali od leta 2008. Zgradili so 16 kilometrov dolg vodovod med Šikolami in Slovensko Bistrico, 15-kilometrski odsek med Šmartnim in Pokošami pa so prenovili. V Bojtini, Veleniku in Černecu so zgradili še tri vodohrane, 250-, 1000- in 3000-kubične. Na ta način po besedah slovenjebistriškega župana Ivana Žagarja ne omogočajo le bolj kakovostne vodooskrbe. „Tudi izgube na vodovodnem sistemu bodo poslej minimalne. Omenjene naložbe pa bodo prav tako pripomogle k boljši protipožarni varnosti,“ navaja slovenjebistriški župan, ki je kritičen do nove finanačne perspektive, saj v njej skoraj ne bo razpisov za naložbe v komunalno infrasturkturo. Najnovejše pridobitve na Slovenjebistriškem so skupaj vredne skoraj 9 milijonov evrov. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - Občina Slovenska Bistrica predstavlja prvo fazo projekta celovite oskrbe s pitno vodo na območju osmih občin v porečju reke Dravinje. (BF)
Štajerski val v sliki