Boris Kupec na čelu Elektra Celje

03.05.2016

Elektro Celje je doslej vodil Rade Knežević, ki pa je decembra lani zaradi osebnih razlogov odstopil.

Družbo Elektro Celje od prvega maja vodi Boris Kupec. Nadzorni svet mu je zaupal štiriletni mandat. Pravi, da prevzema družbo z največjim ponosom, zanosom in odgovornostjo.

V podjetju že četrt stoletja
Nadzorni svet je Borisa Kupca za predsednika uprave imenoval na marčevski seji. Magister elektrotehnike, računalništva in informatike je v Elektru Celje zaposlen že 25 let, delal je na različnih delovnih mestih, nazadnje, od leta 2013 je bil direktor za tehnično področje. Za uresničevanje vizije – dolgoročno ostati eno od vodilnih elektro podjetij v državi – bo po njegovem treba vključevati in usklajevati različne dejavnike. „Zavzemal se bom tudi, da bo trajnostni razvoj družbe sestavni del poslovnih procesov. Najti konsenz med globalnimi usmeritvami in trenutnimi potrebami, ki bodo opredelile usmeritev energetske politike in dejavnosti podjetja, je zame velik izziv, hkrati pa predstavlja odgovorno ter zahtevno nalogo, ki jo prevzemam z vso odgovornostjo,“ je zapisal ob prevzemu funkcije. (AD)
Štajerski val v sliki