Breda Obrez Preskar na konjiško občino

22.01.2016

Breda Obrez Preskar bo funkcije direktorice konjiške občinske uprave nastopila 1. februarja, kmalu zatem bo občina sklicala novinarsko konferenco.

Prihodnji mesec bo funkcijo direktorice konjiške občinske uprave prevzela Breda Obrez Preskar. Vrsto let je bila zaposlena v družbi Celjski sejem. Nasledila bo Alojza Pačnika, ki je tik pred upokojitvijo, konjiško občinsko upravo pa je vodil dva mandata.

Odločilne so bile izkušnje
Zanimanje za direktorsko delovno mesto je bilo precejšnje. Na razpis občine Slovenske Konjice se je prijavilo 24 kandidatov, eden ni izpolnjeval razpisnih pogojev. Komisija je z vsemi opravila razgovor in v ožji izobor imenovala tri, med njimi pa se je dokončno odločil župan Miran Gorinšek. Izbral je Bredo Obrez Preskar, ki je več kot dvajset let službovala v družbi Celjski sejem, od leta 2010 kot izvršna direktorica, lani jeseni pa je kolektiv zapustila. Župan Gorinšek pravi, da ga je prepričala predvsem z dosedanjim delom. „V letih, ko je bila izvršna direktorica, si je nabrala dovolj izkušenj, pa tudi veliko poznanstev. Menim, da bo strokovno in učinkovito vodila občinsko upravo,“ še poudarja Gorinšek. Novo delovno mesto bo nastopila 1. februarja. Da bo razpisni postopek pravno-formalno zaključen, mora občina uredti še nekaj birokratskih malenkosti.

Pačnik odhaja na lastno željo?
Dva mandata je bil direktor konjiške občinske uprave Alojz Pačnik. „Pačnik še vedno uživa moje zaupanje, vendar je sam izrazil željo, da ne bi prevzel še enega direktorskega mandata, saj bo kmalu izpolnil pogoje za upokojitev,“ še pojasnjuje Gorinšek. Pačnik mu je, kot še pravi župan, sam predlagal, da bi službeno pot nadaljeval v Zaposlitvenem centru Karso. (BF)

 

 
Štajerski val v sliki