Celjska bolnišnica letos v reševanje prostorske stiske

08.03.2016

Poslovanje celjske bolnišnice v lanskem letu in načrte za naprej sta na srečanju z novinarji predstavila strokovni direktor Franc Vindišar (levo) in vršilec dolžnosti direktorja Marjan Ferjanc.

V Splošni bolnišnici Celje z veseljem ugotavljajo, da so minulo leto zaključili uspešno. Zabeležili so okoli 93 milijonov evrov prihodkov in nekaj več kot 900.000 evrov dobička, ki ga bodo med drugim porabili tudi za reševanje prostorske stiske. Ta, poleg pomanjkanja kadra, ostaja eden izmed večjih izzivov letošnjega leta.

Kljub kadrovski podhranjenosti obravnavali več bolnikov
Pozitiven trend so lani zabeležili tudi na področju obravnave bolnikov. Bolnišnično so zdravili skoraj 34.000 bolnikov, kar je 500 več, kot so načrtovali. Tudi na področju specialistične ambulantne obravnave so številke spodbudne, saj so opravili kar 324.000 ambulantnih in diagnostičnih obravnav, to je slab odstotek in pol več kot leto pred tem. Nekaterih ambulantnih programov, kot so dermatologija, pediatrija in ortopedija, zaradi kadrovskega pomanjkanja niso mogli izpolniti v celoti. Splošna bolnišnica Celje zaposluje 1.768 delavcev, potrebovali bi jih še vsaj 70. Spodbuden je podatek, da se je število zdravnikov specialistov lani povečalo za 6. Na drugih področjih pa je število zdravnikov in zdravstvenih delavcev manjše od potreb, ki jih imajo.

Letošnja prioriteta: zagotoviti posteljne kapacitete
Ne samo kadrovska, tudi prostorska stiska letos ostaja eden izmed večjih izzivov, v katere bodo morali zagristi v celjski bolnišnici. Težave so predvsem na internističnih področjih, kjer bodo morali zagotoviti od 20 do 25 postelj. "Načrt je že izdelan, tudi terminski plan, nekatere oddelke bomo preselili. Dejstvo je, da se populacija stara. Bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje je vedno več, zato moramo zagotoviti posteljne kapacitete, saj je nadomestna novogradnja po našem mnenju, še vedno preveč oddaljena, “ je povedal strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje Franc Vindišar.

Čakalne dobe se krajšajo, a počasi
Veliko so v celjski bolnišnici lani delali na zmanjševanju čakalnih dob. Problematike so se lotili sistematično, z organizacijskimi ukrepi, dodatnim izobraževanjem zdravnikov in povečanim obsegom dela ob vikendih. Rezultati so spodbudni, saj so v nekaj mesecih število tistih, ki so presegali maksimalno čakalno dobo, uspeli zmanjšati za 20 odstotkov. Čakalne dobe sicer ostajajo, a jih bodo z okrepljenimi aktivnostmi zmanjševali še naprej.

Organizacija dela glavna težava na novi urgenci
V prvih dveh mesecih delovanja celjskega urgentnega centra so obravnavali skoraj 13.000 bolnikov, povprečno 230 na dan. Sistem delovanja še ni povsem utečen, še vedno jih pestijo določene težave. Zadnja gradbena dela naj bi bila končana v kratkem, nekoliko več težav je pri organizaciji dela. Pod streho celjske urgence nujno pomoč nudita dve javni zdravstveni ustanovi, Zdravstveni dom Celje in Splošna bolnišnica Celje. Problem je pri neuravnoteženi delitvi dela, kjer prihaja do povečanih obremenitev v določenih delih urgence in daljših obravnavah bolnikov. V bolnišnici menijo, da bi nastalo situacijo rešilo enotno strokovno, organizacijsko in poslovno vodenje urgentnega centra. Pravno podlago za to mora zagotoviti Ministrstvo za zdravje. (NS)

 

 
Štajerski val v sliki