Celjska bolnišnica poka po šivih

23.01.2017

zaradi gripe so morali v zadnjih tednih hospitalizirati občutno več bolnikov, kar je še dodatno poslabšalo prostorsko stisko. (Foto: Radio Štajerski val)

V Splošni bolnišnici Celje že več let opozarjajo na vedno večjo prostorsko stisko. V zadnjih tednih sta jo še dodatno poslabšala porast dihalnih obolenj in gripa. V bolnišnici, kjer že več let načrtujejo nadomestno novogradnjo, opozarjajo, da bodo zadeve kmalu postale kritične. 

Najhuje na internistiki
Celjska bolnišnica je, kot številne druge zdravstvene ustanove po državi, iz leta v leto starejša, prostori so dotrajani in premajhni za potrebe bolnišnične obravnave in oskrbe. Vodstvo se situacije zaveda, zato že več let postopoma, v okviru finančnih zmožnosti, posamezne oddelke posodablja in preseljuje. Pred skoraj desetimi leti je skupaj z Ministrstvom za zdravje med strateške razvojne programe umestila projekt nadomestne gradnje, ki pa zaradi pomanjkanja denarja še ostaja neuresničena. Več kot polovica bolmnišničnih oddelkov je tako še vedno v starih prostorih, ki so neustrezni in potrebni večjih gradbenih posegov. Zaradi pomanjkanja denarja tudi niso ustrezno vzdrževani. Zadnja leta se povečuje število internističnih bolnikov. Bolnišnične kapacitete zato na številnih oddelkih ne zadoščajo. Težave so predvsem na področju kardiologije, gastroenterologije, infektologije in nefrologije. „Na internistiki moramo nujno čimprej zagotoviti od 20 do 25 postelj za bolnike, tu ne moremo čakati na nadomestno gradnjo,“ izpostavlja strokovni direktor bolnišnice Franc Vindišar. Omenjeni oddelki so vsakodenevno skoraj popolnoma zasedeni, zato morajo bolniki mnogokrat noč ali dve preživeti na bolniški postelji na hodniku.

Novogradnja nujna
Celjska bolnišnica ima za začasno rešitev prostorske pripravljen načrt. Gre za prostorske prerazporeditve, ki pa glede na potrebe potekajo prepočasi. Razlog je predvsem pomanjkanje denarja. Ta mesec je razmere še dodatno poslabšal porast hospitaliziranih bolnikov zaradi gripe in dihalnih obolenj, zaradi česar so morali prekiniti načrtovano adaptacijo na enem izmed oddelkov, da so lahko zagotovili dodatne postelje. Pomanjkanje prostora po oceni vodstva negativno vpliva tudi na sam razvoj bolnišnice in njene dejavnosti. Nadomestna gradnja, ki naj bi se po najbolj optimističnih napovedih začela prihodnje leto, je zato po njihovi oceni nujna. Z njo bi bolnišnica pridobila okoli 20.000 kvadratnih metrov novih površin, kar bi izboljšalo logistično in funkcionalno organiziranost bolnišnice in hkrati dvignilo standard oskrbe. (NS)
Štajerski val v sliki