Celjska bolnišnica v rdečih številkah

14.09.2017

Vodstvo celjske bolnišnice je predstavilo poslovanje v prvi polovici leta. (Foto: Štajerski val)

Splošna bolnišnica Celje je v prvem polletju pridelala tri milijone evrov izgube. Po besedah vodstva je to posledica sistema, zato državo pozivajo k ukrepanju. V bolnišnici vseeno zagotavljajo, da slabe finančne situacije bolniki še ne občutijo, jo pa dobavitelji zdravil in medicinskih materialov.

Država mora ukrepati!
Celjska bolnišnica je imela po prvih šestih mesecih leta na računu 3,07 milijona evrov minusa. Direktor Marjan Ferjanc pravi, da zadnjih 20 let nikoli niso imeli večjih likvidnostnih težav, v začetku letošnjega leta pa se je situacija precej poslabšala. Konec avgusta je imela bolnišnica za 4,5 milijona evrov zapadlih obveznosti do dobaviteljev, zamiki plačil so se podaljšali na približno 30 dni. V ostalih bolnišnicah je slika še slabša. Ferjanc poudarja, da so razlogi sistemski: „Razlogi so v tem, da so se cene zdravstvenih storitev znižale za 3,6 %, medtem ko so se stroški istočasno povečali za ta isti znesek.“ Stroški in obveznosti so torej vse večji, prilivi pa vse nižji. Ferjanc državo tako poziva k ukrepanju, prvi nujen korak je po njegovih besedah zvišanje cen zdravstvenih storitev, ki jih bolnišnicam plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. „Ta dvig bo moral biti med 7 in 10 %, kajti stroški dela so takšni, da jih ni možno pokriti v okviru ostalih rezerv, kajti teh rezerv ni več,“ pravi direktor celjske bolnišnice in dodaja, da tudi interventni zakon, ki ga je prav danes potrdila vlada, težav dolgoročno ne bo rešil. Podrobneje o problematiki direktorju celjske bolnišnice v pogovoru z Anjo Deučman prisluhnite v spodnjem posnetku, kjer tudi slišite, zakaj so po njegovem dejanja države nezakonita.

Čakalne vrste se spet daljšajo
Da so v javnem zdravstvenem sistemu nujne spremembe in izboljšave, poudarja tudi strokovni direktor celjske bolnišnice Franc Vindišar. Hkrati zagotavlja, da težav bolniki še ne občutijo. „Lahko zagotovim, da trenutne finančne težave ne vplivajo na strokovno delo v celjski bolnišnici. Varnost, kakovost zdravstvenih obravnav je na enakem oz. celo višjem nivoju, kot je bila prej,“ je dejal na dopoldanski novinarski konferenci. Seveda se je dotaknil tudi čakalnih dob. V celjski bolnišnici so se v zadnjih letih sistematično lotili njihovega skrajševanja, kar je bilo opaziti tudi na številkah. A situacija se spet nekoliko poslabšuje. „Stanje čakalnih dob je različno, generalno gledano pa žal moram reči, da se je nekoliko poslabšalo, število čakajočih se je tudi pri nas povečalo,“ pravi. Podrobneje o čakalnih vrstah Francu Vindišarju prisluhnite v spodnjem posnetku. (AD)

Franc Vindišar o čakalnih dobah

Marjan Ferjanc o izgubi celjske bolnišnice
Štajerski val v sliki