Celjski mestni park v osveženi podobi

15.02.2017

Na mestu, kjer je danes Mestni park, je bil nekoč pašnik. Šele sredi 19. stoletja so ga spremenili v urejeno mestno zelenico.

Celjska občina se bo letos lotila obsežne prenove Mestnega parka. Zasaditi namerava nova drevesa, prenoviti sprehajalne poti in park opremiti tako, da bo primeren za različne prireditve.

Prenavljali bodo od štiri do pet let
Celjska občina je za projekt, ki ga je izdelal Razvojni center Celje, že pridobila kulturno varstveno soglasje celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zasadila bo nov, dvojni kostanjev drevored in ob Partizanski cesti uredila sprehajalno ter kolesarsko pot. Načrtuje tudi prenovo dotrajane trafo postaje, ki bo omogočila napajanje drsališča in črpališča za fontano, ki jo namerava, tako kot paviljon, obnoviti v prihodnjih letih. Celjska občina želi park oživiti in v njem omogočiti izvedbo različnih prireditev, zato bo uredila tudi razsvetljavo, namestila klopi, uredila poti in omogočila ozvočenje. Ker je območje parka poplavno ogroženo, se z Direkcijo za vode dogovarja za ureditev odvodnjavanja in gradnjo manjšega protipoplavnega nasipa. Celjski Mestni park je varovan kot enota kulturne dediščine, namenjen je vsem generacijam, zato si bodo na občini prizadevali, da bo varen in urejen tako, da bo za obiskovalce zanimiv v vseh letnih časih. (NS)
Štajerski val v sliki