Celjski podjetniki o energetiki v Sloveniji

30.01.2015
Klub podjetnikov Zlatorog Celje je začel novo sezono strokovnih tematskih srečanj. Na prvem letošnjem so razpravljali o energetskem konceptu Slovenije in združevanju lokalnih ponudnikov energentov.
Na to temo so spregovorili direktor Direktorata za energijo Danijel Levičar, strokovnjak s področja energetike Peter Novak in direktor družbe Elektro Celje Energija Mitja Terče. Vizija prihodnjih aktivnosti na področju energetike v Sloveniji gre v smeri zagotavljanja učinkovite rabe energije, izkoriščanja obnovljivih virov energije in razvoja omrežij za distribucijo električne energije. V zadnjih letih je razvoj najbolj dinamičen pri izkoriščanju hidro in sončne energije, bioplina ter geotermalne energije. Ponudniki pa vse bolj težijo k večenergetski ponudbi. Ta koncept trenutno najbolj uspešno uvajajo elektro trgovci, ki so ponudbo razširili z več energenti. Zaradi majhnosti slovenskegega energetskega trga vse bolj aktualno postaja tudi združevanje lokalnih ponudnikov energije. Z željo, da bi skupaj postali bolj konkurenčni, načrtujeta združitev podjetji Elektro Celje Energija in Elektro Gorenjska. Strokovnjak s področja energetike Peter Novak pravi, da je združevanje dober pristop, s katerim bodo domači ponudniki lahko lažje nastopali na trgu in bili bolj konkurenčni. Ker električno energijo vsi kupujejo pri istem dobavitelju in pri tem nimajo nobene prednosti pred ostalimi, je po besedah Novaka nesmiselno, da drug drugemu predstavljajo konkurenco. (NS)Štajerski val v sliki