Celjski Simbio v novo pomembno naložbo

14.12.2017

Prebivalci 12 občin, kjer javno gospodarsko službo opravlja Simbio, smo leto ustvarili več odpadkov kot lani.

V celjskem javnem komunalnem podjetju Simbio bodo letošnje poslovno leto zaključili uspešno. Njihov pogled je že usmerjen v prihajajoče, ko bodo začeli novo večjo naložbo. Omogočila bo še boljšo reciklažo odpadkov, imela pa bo tudi ugoden vpliv na ceno storitev za občane.

V letošnjem letu kar nekaj posodobitev
Simbio v teh dneh končuje obnovo objekta vhodne kontrole oziroma vstopno točko na območju Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje (RCERO), kjer sicer obdelujejo odpadke iz 46 slovenskih občin. Doslej so bili zaposleni in vsa oprema v bivalnem zabojniku, kjer pa je prihajalo do prostorske stiske. Z novim objektom vhodne kontrole, za katerega je Simbio odštel okoli 180.000 evrov, imajo delavci boljše pogoje za delo. To sicer ni edina naložba, ki so jo izvedli v iztekajočem se letu. Med drugim so nadgradili čistilno napravo za izcedne vode, zamenjali mostni dvigali, dogradili odplinjevalna polja na odlagališču in videonadzor na kompleksu RCERO, v bioplinarni so zamenjali biofiltre. Za vse naložbe skupaj so odšteli 1,7 milijona evrov. Družba bo sicer poslovno leto končala uspešno, s slabimi 17 milijoni evrov prihodkov in okoli 250.000 evri dobička.

Ustvarili smo več odpadkov kot lani
Družba Simbio gospodarsko javno službo opravlja v 12 občinah, kjer so prebivalci letos ustvarili nekaj več kot 43,5 ton odpadkov. To je 3 odstotke oziroma 1.380 ton več kot leto poprej. Kot so razložili na današnji novinarski konferenci, je letos najbolj zrasla količina nevarnih odpadkov, kar za 54 odstotkov, sledijo komunalni odpadki in steklo. Malenkost pa so upadle količine papirja in kartona ter biorazgradljivih odpadkov. Simbio še vedno sicer zbere največ mešanih komunalnih odpadkov, ki predstavljajo 40 odstotkov vseh zbranih odpadkov, sledijo biorazgradljivi odpadki, kosovni odpadki in embalaža. Kot zanimivost dodajmo še to, da Simbio v vseh 12 občinah, kjer skrbi za javno gospodarsko službo, na dan zbere približno 160 ton odpadkov.

Novo leto, nova naložba
Potem ko so v Simbiu končali prvo fazo nadgradnje mehansko-biološke obdelave, bodo tehnologijo ravnanja z odpadki zdaj še izboljšali. Prihodnje leto bodo začeli novo naložbo, s katero bodo povečali delež izločenih reciklabilnih frakcij tj. odpadkov, ki se jih da ponovno uporabiti, povečali bodo tudi čistost strojno izločenega materiala S to novostjo se bo povečala cenovna konkurenčnost, imela pa bo tudi ugoden vpliv na ceno storitev za občane. Naložba bo stala 3,6 milijona evrov, sofinanciralo jo bo vseh 24 občin soustanoviteljic RCERO. Prihodnje leto se obeta še ena novost, to so podzemni zabojniki. Prve so namestili na Muzejskem trgu v središču Celja, v Simbiu pa pričakujejo, da se bodo v naslednjih letih razširili na več koncev starega mestnega jedra. (NS)
Štajerski val v sliki