Celjski šolarji pripravljeni na izzive življenja

18.1.2016

Mladi so se zbrali na MEPI vikendu. (Foto: GCC)

Štiri celjske šole sodelujejo pri projektu MEPI – Mednarodno priznanje za mlade. Program mladim omogoča, da v prostem času v okviru neformalnega učenja odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Zbrali so se na skupnih pripravah.

Dijaki in osnovnošolci
MEPI je namenjen mladim med 14. in 25. letom starosti. Spodbuja jih k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja. Te veščine pridobivajo ob neformalnih oblikah učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih, kot so prostovoljstvo, šport, društvene dejavnosti. Na Celjskem so program uvedli v lanskem šolskem letu, letos pri njem sodelujejo Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje, Srednja zdravstvena šola, Gimnazija Celje – Center in III. osnovna šola Celje.

Iznajdljivost in timski duh
„63 osnovnošolcev in srednješolcev se je ta konec tedna skupaj z mentorji pripravljalo na izzive bronaste in srebrne stopnje programa, ki se vsakič znova zaključi z odpravo, kjer morajo mladi izkazati poznavanje in obvladovanje orientacije z uporabo kompasa, načrtovanja poti in hoje po opisani poti, prve pomoči, skupinskega dela in dinamike ter seveda tudi priprav toplega obroka in pravilnega ravnanja z opremo za kuhanje,“ so sporočili udeleženci. Dodajajo, da je bila posebej zanimiva noč, ki so jo preživeli skupaj. Ob različnih igrah so se urili v timskem delu. Poudarjajo, da MEPI postaja izjemna dopolnitev rednega šolskega dela in dejavnost, ki učencem in dijakom ponudi znanja in kompetence, ki so izjemno pomembne za soočanje z vedno novimi izzivi profesionalnega in osebnega življenja. Gimnazija Celje – Center si je za aktivnosti v lanskem letu prislužila tudi posebno priznanje Urada MEPI za Slovenijo. (AD)
 
Štajerski val v sliki