Celjski zrak med najbolj onesnaženimi v državi

13.02.2017

Približno 30 odstotkov k onesnaženosti zraka v Celju prispevajo individualna kurišča, prav toliko promet. Razliko doda industrija. (Fotografija je simbolična.)

Letošnja zima ne izstopa le po nizkih temperaturah, temveč tudi po onesnaženosti zraka s trdimi delci PM10. V lanskem koledarskem letu prvo mesto po onesnaženosti zaseda Celje, kjer je Agencija za okolje zabeležila kar 53 preseganj dovoljene koncentracije delcev PM10.

Delci, nevarni za zdravje
Konec lanskega, pa tudi v začetku letošnjega leta, smo v Celju skoraj vsak dan prebirali opozorila o preseženih koncentracijah trdih delcev PM10 v zraku. K temu so pripomogli neugodni vremenski pogoji, povečan promet, industirja in ogrevanje na trda kuriva. Čeprav so delci izjemno majhni, so lahko za zdravje zelo škodljivi. „PM10 delci so delci, ki imajo aerodinamski premer manjši od 10 mikrometrov. Tako majhni so, da jih ne vidimo s prostim očesom, so pa nevarni za zdravje. Manjši, ko so, globje gredo v naše dihalne poti in posledično negativno vplivajo tako na dihala kot na srčno-žilni sistem,“ pojasnjuje Janja Turšič iz Agencije RS za okolje. Koncentracije v Celju so bile lani največkrat presežene v decembru. Skupaj v koledarskem letu pa kar 53-krat, kar Celje med mesti, kjer ARSO opravlja meritve, uvršča na prvo mesto. Na drugem mestu po preseganjih je Zagorje, kjer so lani zabeležili 51 preseganj, sledita Maribor in Murska Sobota. Preseganja koncentracij trdih delcev PM10 so zabeležili tudi v Ljubljani, vendar le malenkost nad dovoljeno mejo. V koledarskem letu je sicer mejna vrednost delcev lahko presežena največ 35-krat. (NS)
Štajerski val v sliki