februar 4, 2021

Celjski kriminalisti nad sumljive občinske posle

Celjski kriminalisti so predstavili podrobnosti včerajšnjih hišnih preiskav na širšem območju Celja zaradi sumov korupcije in dajanja ter jemanja podkupnin. Kriminalisti so med drugim obiskali občini Celje in Vojnik, kar so potrdili tudi na obeh občinah, ter več gospodarskih družb. 

Kriminalisti, kot je pojasnil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Celje Ervin Stojnšek, preiskujejo 30 poslov, njihove posmezne vrednosti so od nekaj tisoč evrov do milijona evrov in pol. Kaznivih dejanj je osumljenih 13 fizičnih in 12 pravnih oseb. Ob tem je pojasnil:

„Pri izvedbi javnih naročil so bila na podlagi določil Zakona o javnem naročanju kršena načela, ki pri delu obvezujejo javne uslužbence in javne institucije. Kršena so bila načela konkurence med ponudniki, gospodarnosti, ekonomičnosti in smotrnosti. Postopki javnega naročanja so bili izvedeni tako, da so omejevali konkurenco med možnimi ponudniki, saj so favorizirali že v naprej določenega ponudnika, s čimer posledično občine niso zagotovile gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev,“ so pojasnili na Policijski upravi Celje. Stojnšek je sicer na novinarski konferenci potrdil, da so dajanja podkupnine v obliki denarja in daril osumljena večinoma gradbena podjetja. Za jemanje podkupnine osumljenim grozi zapor od enega do petih let ter denarna kazen. Za dajanje podkupnine pa zapor od šestih mesecev do štirih let ter prav tako denarna kazen. (NS)