november 23, 2021

Ali Vonarskega jezera res ne bo?

Državna direkcija za vode je po opravljeni študiji sklenila, da območje nekdanjega Vonarskega jezera ni primerno za ponovno ojezeritev.

Že več let spremljamo prizadevanja občin Podčetrtek in Rogaška Slatina za ponovno ojezeritev Vonarskega jezera, za projekt je zanimanje izkazala tudi sosednja Hrvaška. Predlani so končali pregrado, ki izboljšuje varnost pred poplavami na območju občine Podčetrtek. Prav tako je bila ključen korak za želeno ojezeritev.

Pogoj za to pa je bila tudi študija, ki bi pokazala, ali je območje nekdanjega jezera sploh primerno, da bi ga ponovni zapolnili z vodo. Ta je zdaj opravljena, njeni rezultati pa ne govorijo vprid turističnim načrtom ob želenem jezeru. Direktor direkcije za vode Roman Kramer študijo povzema z besedami:

Razlaga, da so raziskovalci naredili 15 razkopov, med njimi so v petih iskali tudi težke kovine. Študija je pokazala, da so sedimenti onesnaženi. Po Kramarjevih besedah študija ne zapoveduje, da bi morali sedimente odstraniti, saj v trenutnem stanju niso nevarni. Če bi se del teh površin uporabljal za kmetijstvo, pa bi na tistih zemljiščih morali narediti dodatne preiskave.

Onesnaženje predstavljata človek in narava
Kot pravi Kramer, je trenutno stanje gotovo tudi posledica industrijske dejavnosti ob reki Sotli, ki so jo v preteklosti zavezovali precej manj strogi zakoni. Pri tem pravi:

A velik onesnaževalec tiči kar v naravi:

Ob tem Roman Kramer pojasnjuje:

Dodaten problem predstavlja tudi kmetovanje, ki uporablja gnojevko. Zato glede na vse rezultate študije ojezeritev ni več mogoča.

Po Kramerjevih besedah se naravovarstveniki zavzemajo za razvoj turizma s pomočjo učnih poti, mogoča je tudi ureditev močvirja, ki bi pomenil nov habitat. Direkcija za vodo bo, zagotavlja Kramer, sodelovala pri nadaljnjih načrtih, ki bodo morali biti prilagojeni izsledkom raziskave.

Kaj pravijo občine?
Župan Občine Podčetrtek Peter Misja je pred kratkim za naš radio povedal, da bo občina nadaljevala svoja prizadevanja ter se zavzel za naročilo še ene, neodvisne študije iz tujine. Župan Občine Rogaška Slatina Branko Kidrič pa poudarja, da občina z rezultati študije še ni uradno seznanjena, saj ni bila njen naročnik, v načrte je bilo vključeno tudi gospodarsko ministrstvo. Pravi pa Kidrič, da si je občina 15 let prizadevala za ponovno ojezeritev Vonarskega jezera, a ga zadnje smernice direkcije ne presenečajo. Kaj pa podatki iz študije pomenijo za nadaljnji turistični razvoj občine?

Dodaja, da idejne zasnove že imajo, s konkretnimi vsebinami pa da ne morejo razpolagati, dokler ne dobijo vseh potrebnih soglasij. (TMG)