CUDV Dobrna postaja pretesen

03.12.2017

Na slovesnosti so nazdravili tudi z ministrico Anja Kopač Mrak in županom Dobrne Martinom Breclom.

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (CUDV) obeležuje prvo desetletje delovanja na novi lokaciji v Lokovini. Počastili so ga s slovesnostjo, na katero so povabili številne prijatelje centra, tudi ministrico Anjo Kopač Mrak. Zadovoljni so s pogoji za delo in bivanje, a hiša postaja pretesna.

Iz stare graščine v nov objekt v Lokovini
Pa zavrtimo kolo časa nazaj - njihova dejavnost se je razvila v zgradbi, ki se imenuje Novi grad. Zgrajen je bil 1774 leta in leži na vzpetini ob glavni cesti iz Celja proti Dobrni. Po drugi svetovni vojni je bilo tukaj zavetišče vojnih sirot, zatem ga je prevzelo ministrstvo za prosveto in imenovalo Mladinski dom Miha Pinter. Leta 1960 je dom postal podružnica t.i. pomožne šole iz Celja s prvim oddelkom. Nato se je razširil do devet oddelkov in vzgojnih skupin od 1. do 6. razreda. Prvi oddelek delovnega usposabljanja se je oblikoval leta 1974. V naslednjih letih so se zmanjševali oddelki šole s prilagojenim programom, večalo pa se je število oddelkov delovnega usposabljanja. Približno desetletje kasneje so postali samostojni zavod za delovno usposabljanje, od leta 2003 delujejo pod nazivom Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Jeseni leta 2007 so se iz stare graščine preselili v novo zgradbo v Lokovini.

Na vrata centra trkajo mnogi, vseh ne morejo sprejeti
V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna otrokom, mladostnikom in odraslim z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju zagotavljajo socialnovarstvene storitve in zdravstveno varstvo. Vključeni so v procese vzgoje in izobraževanja, zdravstvene nege in medicinske rehabilitacije ter v procese varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, z možnostjo bivanja. S podporo, ki je usmerjena v njihov celosten razvoj jim omogočajo socialno varnost in socialno vključenost. "Skrbimo za 126 varovancev, objekt, v katerega smo se preselili pred desetletjem, sledi sodobnim standardom. Vendar hiša postaja pretesna. Prošnje za bivanje se kopičijo, čakalni seznam je vse daljši. Zato smo prostorsko širitev centra postavili med prednostne cilje za naslednja leta," pravi direktorica Breda Božnik in dodaja, da so s tovrstno potrebo že seznanili ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Upajo, da bo lahko čim prej našli možnosti širitve, O konkretnih načrtih pa direktorica Božnikova še ne želi govoriti. (BF)
Štajerski val v sliki