Dan, ko se spominjamo Abecednika in Katekizma

31.10.2016

Katekizem ni le prva slovenska knjiga, je tudi prva knjiga v slovenščini, ki je bila natisnjena. (Foto: Gorički listi.)

Začelo se je s 95 tezami na vratih katedrale. Reformacija - gibanje, ki je močno spremenilo politično podobo Evrope. Ter gibanje, ki je Slovencem dalo ime in prvi knjigi v maternem jeziku.

"Lubi Slovenci"
31. oktobra 1517 je Martin Luter na vrata katedrale v Wittenbergu pribil 95 tez, s katerimi je zahteval reforme v Rimokatoliški cerkvi. Med drugim so ga motili odpustki, želel je, da bi bili bogoslužja in Sveto pismo prevedeni iz latinščine. Gibanje se je hitro razširilo po Evropi, protestantov je bilo vse več. Njihova prepričanja in poslanstvo je prevzel tudi Primož Trubar, slovenski duhovnik iz Rašice pri Velikih Laščah, ki je postal osrednja osebnost reformacije na Slovenskem. 33 let po Luterjevih tezah je napisal prvi slovenski knjigi. "Vsem Slovencom gnado, mir in milost" je zapisal v nagovor Katekizma, ki je izšel prvi in velja tudi za prvo tiskano slovensko knjigo. V njem je zbral pesmi, pridige in verske resnice. Zaradi visoke stopnje nepismenosti je kmalu izdal še Abecednik, priročnik, v katerem je ljudi učil branja in pisanja. Ker je med pisanjem naletel na številne ovire, se je namesto s svojim imenom podpisal s psevdonimom. Pod knjigama tako namesto avtorja najdemo Ilirskega domoljuba - Philopatridus Illiricus.

Tudi Biblija in slovnica
Ni pa Trubar edini reformator v slovenskem prostoru. Leta 1984 je Jurij Dalmatin iz latinščine prevedel Biblijo. Prvo Sveto pismo v slovenščini je izšlo v Wittenbergu, kraju, kjer se je reformacija začela. Istega leta smo dobili še prvo slovensko slovnico. Adam Bohorič je pravila jezika napisal pod naslov Zimske urice.

V Sloveniji, Nemčiji in Čilu
31. oktober - dan reformacije - je v Sloveniji državni praznik od leta 1992. Poleg Slovencev na ta dan doma ostanejo še v petih nemških zveznih deželah: Brandenburgu, Mecklenburgu - Predpomorjanski, Saški, Saški - Anhaltu in Turingiji. Od leta 2009 je zadnji dan v oktobru dela prost dan tudi v Čilu, kjer je vse več evangeličanov. (TMG)
Štajerski val v sliki