Dan netopirjev na gradu Podsreda

17.09.2015

Ostro zobovje za lov veščega navadnega netopirja.

V Kozjanskem parku se pridružujejo mednarodni noči netopirjev. Obiskovalce želijo seznaniti z življenjem in vlogo netopirjev ter pokazati na nesmisle v starih vražah in predsodkih o netopirjih. Zaradi njih so te koristne nočne živali še vedno večkrat prezirane in preganjane.

Grad dom skrivnostnih letečih ponočnjakov
Mednarodna noč netopirjev na gradu Podsreda je eden v nizu dogodkov pod pokroviteljstvom EUROBATS, ki ga organizirajo različne naravovarstvene organizacije v več kot 30 državah po svetu. Po besedah biologa Dušana Klenovška je grad Podsreda v slovenskem in evropskem merilu pomembno kotišče netopirjev malih in velikih podkovnjakov. »Poleg njih smo letos na gradu opazili tudi velike podkovnjake in poznega netopirja. Spomladi se na podstrešju samice združijo v porodniške kolonije, kjer poleti ponavadi skotijo enega mladiča. Veliko in mirno podstrešje z bogatim okoliškim prehranjevalnim habitatom omogočijo uspešen razvoj mladičev, da so do jeseni že samostojni in se lahko preselijo v jamska zimska zatočišča. V okolici živi še več netoprjev, za vse pa tako v Sloveniji kot tudi v Evropi velja, da jim dokaj slabo kaže. Pogosto jih ogroža prav človeška nevednost,« razlaga Klenovšek in dodaja: "Ko ljudje spoznajo netopirje in njihove življenjske navade, lažje ovržejo predsodke in jih sprejmejo za svoje sosede." K osveščanju pripomorejo tudi aktivnosti, ki jih v parku pripravljajo ob petkovem netopirskem dnevu.

Delavnice, predavanje, ogledi
V petek dopoldne bodo na gradu Podsreda s šolarji iz Kozjega, Lesičnega in Bistrice ob Sotli izvedli več ustvarjalnih delavnic. Otroci bodo izdelali svojega netopirja iz papirja, pripravili vrečke z netopirskim gvanom, pekli netopirske piškote, izdelovali netopirnice, zgibali origami netopirje, predvsem pa spoznavali netopirje in njihovo življenje. Popoldne bo na gradu še predavanje Primoža Presetnika o netopirjih ter prenovi gradu Podsreda, ki so ga obnovili na netopirjem prijazen način. O korektni obnovi priča tudi podatek, da so sredi junija na gradu med državnim monitoringom Nature 2000 opazili 34 netopirjev treh vrst. Ob mraku si bodo obiskovalci ogledali še izletanje netopirjev na nočni lov ter prisluhnili njihovemu oglašanju z ultrazvočnimi detektorji. (Tekst: SP, fotografije: Dušan Klenovšek)

 
Štajerski val v sliki