Davorin Vrečko in Maja Špes podžupana Šmarja

09.02.2017

Davorin Vrečko je bil v občinski svet izvoljen na Listi Stanka Šketa, Maja Špes je članica SMC-ja.

V Šmarju pri Jelšah so dobili nova podžupana. Po razrešitvi Davida Stupice je župan Stanislav Šket na to mesto imenoval Davorina Vrečka in Majo Špes. Od njiju pričakuje korektno delo v dobrobit razvoja občine.

„Podžupanoma popolnoma zaupam“
„Od novih dveh podžupanov pričakujem samo zelo korektno sodelovanje, da bosta delala v dobrobit razvoja občine. Najpomembnejše je to, da jima lahko popolnoma zaupam in mislim, da bomo lahko skupaj dobro nadaljevali zastavljeno delo,„ je svojo odločitev obrazložil Stanislav Šket. Verjame, da bosta nova podžupana s svojimi dosedanjimi izkušnjami uspešno pomagala pri njegovem delu in opravljala posamezne naloge iz pristojnosti župana. Davorin Vrečko iz Šentvida pri Grobelnem je bil v občinski svet izvoljen na Listi Stanka Šketa. Je predsednik odbora za gospodarstvo in član odbora za šport. Maja Špes iz Šmarja pri Jelšah je članica občinskega sveta, izvoljena na listi SMC. Je predsednica komisije za vloge in pritožbe, članica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter članica statutarno-pravne komisije. Nova podžupana bosta funkciji nastopila 13. februarja, delo bosta opravljala nepoklicno.

Zaupanja v Stupico ni več
Za razrešitev zdaj že nekdanjega podžupana Davida Stupice se je je Šket odločil, ker mu ni več zaupal. Stupica naj po županovih besedah ne bi sodeloval z zaposlenimi v občinski upravi, prav tako naj bi deloval proti županovim predlogom. Stupica je ob razrešitvi županove očitke zavrnil in poudaril, da z izjemo projekta izgradnje varovanih stanovanj, ki so ga premaknili za eno leto, v celoti podpira program in delo šmarske občine. (SP)

 

 
Štajerski val v sliki