Dežela tisočerih gričev se turistično prebuja

21.12.2017

Utrinek s snemanja predstavitvenega filma Haloz, ki ponuja kopico razlogov, da večkrat obiščete ta del Slovenije.

Lani je bilo v Halozah na voljo 200 turističnih postelj, nočitev pa borih tisoč. Podatek, na katerega tamkajšnji prebivalci ne morejo biti ponosni. V turizmu vidijo premalo izkoriščeno priložnost. Zato bodo združili moči pri promociji tega, po mnenju mnogih, neupravičeno zapostavljenega dela Slovenije.

Haloze atraktivne v vseh letnih časih
Glavni koordinator pri snovanju ambiciozne turistične zgodbe je Zavod za razvoj Haloz. Območje nameravajo razvijati kot kulturni turistični produkt s poudarkom na visoki kakovosti bivanja. "Obenem razvijamo poslovne ideje, ki jih bomo lahko prijavili na razpise za slovenska in evropska sredstva. Gradimo mrežo partnerjev in sestavljamo projektno ekipo na razpisih Interreg na področju bio in geodiverzitete. Naš cilj je inovativen integriran turističen produkt, ki ga bomo tržili čezmejno. Pomagamo tudi pri soorganizaciji dogodkov v sklopu projekta Štirje letni časi, s katerimi želimo spodbuditi promocijo kulturne in naravne dediščine Haloz, še neodkritih biserov narave ter človeških odnosov," navaja Slavko Podbrežnik Dobnik in dodaja, da blagovno znamko "Haloze. Dežela tisočerih gričev" gradijo na šestih izjemnih kulturnih spomenikih; vinu in vinski kulturi z Gorco, sakralni dediščini s Ptujsko Goro, literarni dediščini s Parzivalom, dvorcu Štatenberg kot bivalni kulturi, Donački gori kot enem zadnjih evropskih pragozdov in Rogatcem kot ličnem trškem jedru, naslonjenem na Haloze. Podbrežnik Dobnik je avtor koncepta Haloz kot turistične destinacije in vodja snemanja haloških predstavitvenih filmov. Ti so vezani na letne čase. Kako utripajo Haloze v jesenskih mesecih so že posneli, naslednje leto bodo še filma z njegovo zimsko in spomladansko podobo. Več o turističnih amabicijah je Slavko Podbrežnik Dobnik povedal v krajšem pogovoru z Barbaro Furman; prisluhnite jima lahko v spodnjem posnetku.

SLAVKO PODBREŽNIK DOBNIK
Štajerski val v sliki