Deževje povzročilo velike težave na Kozjanskem

16.10.2015

Gubno je največji med plazovi, nastalimi v zadnjem letu, nekaj novih se je sprožilo tudi ob zadnjih izdatnih padavinah.

Med občinami, ki jih je tokratno obilno deževje najbolj prizadelo, je tudi občina Kozje. Največ škode je na cestah in zemeljskih plazovih.

Udrta cestišča in novi plazovi
Po besedah županje Milence Krajnc so zaradi izdatnih padavin poškodovane številne ceste. „Ceste so udrte, ponekod neprevozne, zabiti so prepusti, uničene so bankine, ponekod so poškodovani tudi mostovi,“ navaja županja. Tudi novim zemeljskim plazovom ni videti konca: „Evidentirali smo šest plazov, ki ogrožajo tako ceste kot stanovanjske in gospodarske objekte, pa tudi kmetijske površine. Določeni udori so se naredili tudi ob reki Bistrici in na območju Bistrega Grabna.“ Nastala škoda še ni znana, je pa po besedah županje zelo velika.

Že od prej 50 neurejenih plazov
Krajnčeva opozarja, da so imeli že pred zadnjo vodno ujmo okoli 50 neurejenih plazovitih območij. „V občini je tako zdaj vsaj 18 plazov, ki ogrožajo gospodarska poslopja in stanovanjske objekte, 26 plazov ogroža cestno infrastrukturo, 10 plazov pa kmetijska zemljišča,“ našteva županja. Kot pravi, bi bila državna pomoč še kako dobrodošla, brez nje ureditvenim delom ne bodo kos, a se je v danih razmerah ne nadejajo.

Kdaj dokončna ureditev Gubnega?
Minulo deževje bo upočasnilo tudi urejanje okoli 30 hektarov velikega plazu na Gubnem, ki se je začel pogrezati že ob lanskem jesenskem neurju. Plazečo zemljino je občina želela urediti do konca meseca, a je zaradi obsežnosti in zahtevnosti del pristojno ministrstvo znova zaprosila za podaljšanje roka končanja del, tokrat do 20. novembra. Županja upa, da bo ministrstvo ugodilo prošnji, saj je pravočasen zaključek del pogoj za evropsko sofinanciranje, vredno okoli 245 tisoč evrov, preostalih 80 tisočakov naj bi plačala Občina. O razsežnostih plazu na Gubnem se lahko prepričate v spodnji fotogaleriji. (SP)
Štajerski val v sliki