Do Zibike še letos po obnovljeni cesti

24.05.2017

Gradbeni stroji med Zibiko in Spodnjem Mestinjem bodo zabrneli v začetku junija (Foto: občina Šmarje pri Jelšah)

Med Zibiko in Spodnjim Mestinjem se bomo lahko še pred zimo popeljali po boljši cesti. Šmarska občina bo obnovila in razširila 3, 4 kilometra dolg odsek ceste ter z dodatno infrastrukturo poskrbela za varnejšo in prijetnejšo vožnjo.

Cesta največja letošnja naložba občine
Župan Stanislav Šket ocenjuje, da je obnova te precej prometne lokalne ceste nujno potrebna, z njeno modernizacijo želijo poskrbeti za večjo varnost vseh udeležencev v prometu. »Obnova je bila že dolgo načrtovana in težko pričakvana. To je zelo dotrajana cesta po kateri večkrat dnevno vozi šolski avtobus, veliko jo uporabljajo tudi drugi občani, med katerimi je precej podjetnikov,» razlaga Šket. Na javnem razpisu izbran izvajalec del KIT-AK Gradnje iz Rogaške Slatine bo 3, 4 kilometre dolg odsek ceste obnovil in razširil na 5, 5 metra, uredil bo tudi odvodnjavanje. Prav tako bo v sklopu naložbe obnovljen most v Spodnjem Mestinju, na posameznih odsekih bodo zgrajeni pločniki, načrtujejo pa tudi štiri nova avtobusna postajališča. Župan napoveduje, da bo izvajalec dela začel v prvih dneh junija, končal jih bo predvidoma do zime. Obnova ceste velja za največjo letošnjo občinsko naložbo, stala bo milijon 84 tisoč evrov. Večino denarja bo občina črpala z naslova 23. člena Zakona o financiranju občin v tekočem in prihodnjem letu, razliko bo zagotovila v proračunih 2017 in 2018. Med gradnjo bodo na cesti občasne delne, pa tudi popolne zapore. Obvozi bodo označeni. ( SP)
Štajerski val v sliki