Dr. Ivan Žagar kritično o odnosu države do občin

24.01.2017

Dr. Ivan Žagar in gostiteljica srečanja na Štajerskem valu Mimica Kidrič

Tokrat je bil gost radijskega srečanja župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Župan je že več kot 16 let, vmes je bil minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Bil je tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije, sodeluje v več odborih in komisijah, tudi evropskih.

Je član Izvršilnega odbora Slovenske ljudske stranke, predvsem pa velik poznavalec  regionalne in lokalne problematike, predvsem pri delovanju  občin. Tu je še posebej kritičen do države, ki po njegovem mnenju ne ustvarja pogojev za njihov razvoj oziroma ga celo zavira. Žagar med drugim pravi: »Težava je v tem, da država občinam jemlje tekoči del financiranja, ki jim tako ne ostane nič za investicijska vlaganja.«
Pogovoru v celoti lahko prisluhnete na spodnji povezavi. Gostila ga je Mimica Kidrič.
Štajerski val v sliki