Država bo ojezerila Vonarsko jezero

1.12.2017

Ob podpisu pogodbe: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in predsednik Razvojnega sveta regije mag. Branko Kidrič.

Država je storila pomemben korak za začetek oživitve Vonarskega jezera, ki so ga leta 1988 zaradi onesnaženja izpraznili. Zagotovila je okoli 4 milijone evrov za prenovo in posodobitev pregrade in čiščenje jezerskega dna, kar je osnova za ojezeritev.

Počivalšek: »Začetek velikega investicijskega cikla«
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in predsednik Razvojnega sveta regije mag. Branko Kidrič sta v Rogaški Slatini v sklopu Dogovora za razvoj regije podpisala dogovor za 1. fazo ureditve Vonarskega jezera. Zanj sta si občini Rogaška Slatina in Podčetrtek prizadevali že 15 let. Kot je poudaril minister, je s podpisom storjen prvi korak za revitalizacijo jezera. "S tem se zagotavljajo sredstva za prvo fazo, to je za sanacijo jezu. Menim, da je to začetek enega velikega razvojnega cikla na tem območju. S tem bomo prišli do dodatnih možnosti za razvoj turizma. Jezero bo povezalo dva pomembna turistična kraja. In verjamem, da se bo to čez nekaj let zlilo v eno samo veliko turistično destinacijo, ki je že zdaj ena najmočnejših, če ne najmočnejša v Sloveniji,« je ob podpisu izpostavil Počivalšek.

Najprej pregrada in čiščenje jezerskega dna
Sam projekt je razdeljen v dve fazi. Kot je pojasnil Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj na gospodarskem ministrstvu, je osnovni pogoj za revitalizacijo jezera ureditev pregrade Vonarje. "Ta projekt je v torek potrdil Odbor za spremljanje čezmejnega odbora Slovenija - Hrvaška in zajema posodobitev in nadgradnjo te okoli 40  let stare pregrade. Projekt je vreden milijon 600 tisoč evrov, en del bo financiral Evropski sklad za regionalni razvoj, drugi del pa bo financiran iz lastnih sredstev Slovenije in Hrvaške. Projekt bosta izvajali Direkcija za vode Republike Slovenije in Hrvatske vode. Druga faza je vredna 2,5 milijona evrov in vključuje izdelavo strokovnih podlag za čiščenje samega jezera in potem tudi polnjenje," je pojasnil Drofenik, ki upa, da bodo projekta istočasno izvajali. Bo pa po njegovih napovedih potrebnih še nekaj sestankov na najvišji ravni med Slovenijo in Hrvaško, saj bo jezero zalivalo tako slovensko kot hrvaško stran. Državi bosta morali zato doseči kompromis. Drofenik upa, da bo meddržavni dogovor eden od primerov dobrih praks.

Po ojezeritvi vzpostavitev turistične infrastrukture
Zadovoljna ob podpisu pogodbe sta bila tudi predsednik Razvojnega sveta regije in župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in župan Podčetrtka Peter Misja, ki v oživitvi jezera vidita tudi velik turistični potencial. Potem ko bo država uresničila napovedano, torej postavila zapornico, očistila jezersko dno in jezero znova napolnila z vodo, nameravata občini v prihodnjih letih na tem območju poskrbeti še vso potrebo turistično infrastrukturo. Po besedah Kidriča slatinska občina tako že načrtuje Naravovarstveni center Sotla, ki bo služil kot prostor za izobraževanje in predstavitev naravnih danosti območja. "Občina se je že prijavila na razpis Interreg Slovenija Hrvaška, rezultati bodo znani v začetku prihodnjega leta. Če bomo uspešni, bi lahko center zgradili do leta 2020," napoveduje Kidrič. Občini ob tem v javno-zasebnem partnerstvu načrtujeta tudi ureditev gostinsko-turističnega objekta, območja za šport in rekreacijo na vodi s čolnarno, pomole in skladišči za jadrnice, prav tako naj bi zgradili športna igrišča, zelene površine in sprehajalne pot. Omenjena infrastruktura naj bi na tem območju omogočila preko 700 tisoč nočitev in številna nova delovna mesta. Podrobneje o pomenu Vonarskega jezera za razvoj območja  županoma prisluhnite v spodnjih posnetkih. (SP, NS)

Branko Kidrič o Naravovarstvenem centru

Peter Misja o pomenu Vonarskega jezera
Štajerski val v sliki