Država prevzema lastništvo v Polzeli

02.08.2016

Polzela želi biti prepoznavna po funkcijskih nogavicah za dobro počutje doma, v službi in pri rekreaciji. (Foto: spletna stran podjetja)

Lastnica tovarne nogavic Polzela bo v celoti postala država. Prek Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Na skupščini so namreč potrdili dokapitalizacijo polzelske družbe, ki se že dolgo spopada s finančnimi težavami.

Denarni vložki in pretvorba terjatev
Tovarno nogavic Polzela bodo dokapitalizirali z denarnimi vložki in s pretvorbo terjatev v kapital. Osnovni kapital so zmanjšali za 1,9 milijona evrov, na nič evrov, in tako pokrili preneseno izgubo. Hkrati so odločili, da se osnovni kapital z denarnimi vložki poveča za med 1,2 do 1,5 milijona evrov. Po skupščini je predsednik uprave družbe Marko Klemenčič povedal, da so lastniki tako ustvarili pogoje za nadaljnje poslovanje in razvoj. »Nadaljnji razvoj družbe bo temeljil na vrednotah, ki jih pooseblja Polzela in so rezultat dela in razvoja več generacij že skoraj 90 let. Tako bodo naši izdelki temeljili na uporabi specifičnih znanj, inovativnih pristopih pri uvajanju novih materialov in sodobnih prodajnih poteh,« je dejal in dodal, da se želi Polzela razviti v uspešnega evropskega proizvajalca in prodajalca funkcijskih nogavic.

Veliko ciljev 
Iz Polzele, ki jo je država pred propadom reševala že pred časom, so še sporočili, da bodo pri svojem delovanju ažurno sledili trendom v nogavičarstvu, upravičevali zaupanje kupcev in poslovnih partnerjev ter konsistentno izvajali zastavljeno strategijo. Hkrati bodo nadaljevali finančno in procesno prestrukturiranje. Podjetje bo v naslednjih letih potrebovalo tudi nove naložbe v proizvodnjo in posodobitev razvojnega oddelka. Napovedujejo še stroškovno optimizacijo na vseh ravneh družbe. Uprava upa, da bo v najkrajšem možnem času dosežen preobrat poslovanja in ustvarjen ustrezen donos. (AD)
Štajerski val v sliki