julij 24, 2020

Dvorec Kozje kmalu v lasti podjetja Makop iz Domžal

Dvorec Kozje je na peti javni dražbi vendarle našel novega lastnika – podjetje Makop iz Domžal. S kupnino od prodaje v višini 175 tisoč evrov bo Kozjanski park uredil Informacijsko središče Kozjanskega parka v Podsredi. 

V Kozjanki poslej podjetniška dejavnost
Kozjanski park je po štirih neuspelih razpisih v zadnjem letu na petem javnem pozivu končno našel kupca za dvorec Kozje – družinsko podjetje Makop d.o.o. iz Domžal. Prodajo dvorca iz 19. stoletja je za Štajerski val potrdila direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst, ki pravi, da kupnino, v vrednosti 175 tisoč evrov, pričakujejo do začetka avgusta, ko naj bi z novim lastnikom podpisali tudi kupoprodajno pogodbo. V Makop-u za izjavo o načrtih z graščino niso dosegljivi, saj so na kolektivnem letnem dopustu. Domžalska družba, ki svojo dejavnost izvaja tudi v Kozjem, naj bi po napovedih Kunstove staro graščino koristila za podjetniško dejavnost:

Podjetje Makop z več kot 35-letno tradicijo se  ukvarja  z  brizganjem  izdelkov  iz  termoplastov.  Brizganje  izdelkov  iz  plastike dopolnjujejo z  montažo  sestavov, ultrazvočnim  varjenjem  in  dotiskom.  Izdejujejo  tudi  orodja  za  brizganje  in  naprave  za avtomatizacijo. Družba ima v   dveh   proizvodnih   enotah,  v Domžalah in v Kozjem, 40 zaposlenih.  Za uspešno delo je Makop letos prejel bronasti grb občine Kozje.

 Direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst: "Prodaja Kozjanke bo omogičila ponudbo novih vsebin." (Foto: Kozjanski park)

Kupnina za ureditev Tončkine hiše v Podsredi
Kupnina, ki jo bo JZ Kozjanski park prejel od prodaje Kozjanke, bo omogočila obnovo starodavne stavbe na sedežu uprave parka v Podsredi, t.i. Tončike hiše, kjer načrtujejo ureditev Informacijskega središča Kozjanskega parka. Z obnovo Tončkine hiše bomo v Kozjanskem parku pridobili prostore, ki bodo omogočile boljše in kvalitetnejše upravljanje in predstavljanje zavarovanega območja. Del prostorov bo namenjen predstavitvi naravovarstvenih vsebin kot so metulji, hrošči, kobilice, suhi travniki, bober… , razlaga Kunstova:

V Tončini hiši bo Kozjanski park pridobil tudi prostor za predstavitev blagovne znamke Sožitje, prostor za izvajanje delavnic, za srečanja manjših delovnih skupin, prav tako knjižnico in arhiv ter dvorano za sprejem obiskovalcev, napoveduje Mojca Kunst:

 Starodavna Černelčeva domačija oz. Tončkina hiša v središču Podsrede bo po prenovi postala Informacijsko središče Kozjanskega parka. (Foto: Kozjanski park)

Kunstova še poudarja, da bodo v hiši urejene sanitarije za osebe s posebnimi potrebami, prav tako bodo prostori dostopni vsem obiskovalcem, saj bo hiša imela tudi dvigalo. Ocenjene vrednosti naložbe Kunstova ne želi razkrivati, saj je naložba še v fazi iskanja izvajalca del. Informacijsko središče Kozjanskega parka z vsemi aktivnostmi bo v celoti urejeno predvidoma do prve polovice prihodnjega leta. (SP)