januar 28, 2017

Franjo Debelak: država nima prav

Država zahteva, da občina Bistrica ob Sotli zaradi nepravilnosti pri obnovi ceste Sveti Križ vrne okoli 350 tisoč evrov evropskega denarja. Na občini očitke zavračajo in svoj prav dokazujejo na sodišču. Najnovejše mnenje neodvisnega izvedenca govori v prid občini.

Kakšni so očitki države?
Vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko občini očita prepoceni projekt, premalo kilometrov obnovljenih cest, obnovo brez ustrezne dokumentacije, asfaltiranje zasebnih dvorišč in plačilo del, ki niso bila izvedena. Župan Franjo Debelak vseskozi  trdi, da je bila gradnja v skladu z zakoni. Temu naj bi pritrjeval tudi neodvisni sodni izvedenec Martin Ivan Lipičnik, ki ga je na zadnji poravnavi predlagalo sodišče.

Kilometrina ustrezna
Kot je zapisal izvedenec, so bila dela opravljena v skladu z določili stroke in v obsegu, ki je bil določen z medsebojno pogodbo o izvedbi del. Nameril je okoli 5500 metrov ceste. Po Debelakovih besedah izvedenec tako zavrača očitke državnih uradnikov Nevenke Podgornik Lebar in Marka Korošca, ki naj bi na sodišču lagali o manjkajočih kilometrih cest. Zadovoljen je tudi s trditvijo izvedenca, ki je potrdil prepričanje občine, da je meritev kilometrine z avtomobilom  neprimerna, v izvedenskem mnenju je celo zapisano, da je« neresna strokovnjaka tehnične stroke«.

Niso asfaltirali domačih dvorišč
Izvedenec pojasnjuje tudi glede treh odsekov, ki jih je občina sicer izločila iz zahtevka. Potrjuje pa stališča župana, da ti odseki niso zasebna dvorišča, ampak del javnih poti. Nekatere bo potrebno na novo kategorizirati.

Postopek korekten, s potrebno dokumentacijo
Izvedenec je prav tako potrdil, da ima občina vso z zakonom zahtevano investicijsko in  tehnično dokumentacijo. Zapisal je, da je bil strokovni nadzor korektno voden in da je bil celoten projekt izveden dovolj kakovostno. To je bo Debelakovih besedah še en dokaz več, da je Direktorat za regionalni razvoj, ki ga vodi Marko Drofenik, celotno zadevo gradil na neresnicah. Ob tem izpostavlja paradoks, da je vladna kontrolorka v času gradnje celoten projekt najprej potrdila, kar je bila tudi osnova za nakazilo sredstev. Na vprašanje sodnice, zakaj je projekt potrdila naj bi odgovorila: »saj so vse naredili«. Debelak zato sumi, da je od svojih nadrejenih dobila drugačen ukaz. Ob tem znova poudarja, da zadeva smrdi do vrha in da ima vlada za različne občine različna merila. Pričakuje, da občina denarja ne bo vračala, saj je delala prav. Podrobnejšemu komentarju župana lahko prisluhnete na spodnjih povezavah. (SP)

Datoteke

Debelak: Nismo goljufali

Debelak o kilometrih in politiki