Golf klub Jelšingrad toži občino Šmarje

22.02.2017

Šmarsko igrišče za golf že od leta 2013 sameva, občina za zemljišče išče novega lastnika.

Na celjskem sodišču bo konec februarja mediacija glede več kot milijon evrov in pol vredne tožbe, ki jo je Golf klub Jelšingrad zaradi odpovedi najemne pogodbe vložil zoper šmarsko občino. Občina je pogodbo leta 2013 odpovedala iz krivdnih razlogov, v golf klubu menijo, da je bila odpoved neutemeljena.

Nesoglasja glede najemnine in vlaganj
Razlog za tožbo, ki jo je Golf klub Ješingrad Šmarje pri Jelšah vložil konec novembra 2016, je po besedah predsednika kluba Damjana Gobca nezakonita odpoved najemne pogodbe za 22 hektarov veliko zemljišče v okolici dvorca Jelšingrad, na katerem je klub pred tem uredil golfsko igrišče z devetimi golf luknjami. Pogodbo je šmarska občina odpovedala leta 2013 v času mandata župana Jožeta Čakša, saj občina in klub nista našla skupne rešitve glede najemnine in vlaganj. Spomnimo, golf klub je najemnino za zemljišče med letoma 2008 in 2011 plačeval Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, leta 2011 pa so omenjena zemljišča prešla v last šmarske občine, s tem pa tudi pogodbene obveznosti. Ker se strani nista mogli sporazumeti o najemnem razmerju, stroški neplačanih najemnin pa so naraščali, je občina oktobra leta 2013 od oddajanja zemljišč po pravdni poti odstopila.

Pogodba odpovedana iz krivdnih razlogov
Pooblaščenec šmarske občine, odvetnik Marjan Feguš, je za Štajerski val pojasnil, da je občina najemno pogodbo prekinila iz krivdnih razlogov, saj je klub kršil pogodbene obveznosti. "Golf igrišče ni bilo vzdrževano niti v minimalnem obsegu in zato igranje golfa sploh ni bilo možno, pa še najemnine golf klub lastniku zemljišča – občini, ni plačeval. Odpovedi pogodbe o najemu Golf klub Jelšingrad niti ni izpodbijal, tožbo pa je vložil šele tri leta po prenehanju najema," je dejal Feguš in dodal, da je občina v tem času na zemljiščih poskrbela za nujna vzdrževalna in ureditvena dela. Okoliščine odpovedi pogodbe je podrobneje predstavil na spodnjih zvočnih povezavavah.

Gobec zahteva milijon 650 tisoč evrov odškodnine
Damjan Gobec je kljub temu prepričan, da je bila odpoved najemne pogodbe neutemeljena in da je pripeljala do tega, da je moral klub opustiti dejavnost igranja golfa ter opustiti vse naložbe, ki jih je pred tem opravil v ureditev zemljišč. Občino toži za milijon 650 tisoč evrov odškodnine. Gobčeve trditve o povzročitvi premoženjske škode golf klubu so po besedah odvetnika Feguša povsem neutemeljene in zavajajoče. Sodišče zdaj predlaga mediacijo, ki bo predvidoma konec februarja. Če bo neuspešna, bo sledil sodni postopek. (SP)

Feguš o zakonitosti odpovedi

Feguš o razlogih za odpoved pogodbe
Štajerski val v sliki