Zaradi gospodarske rasti več odpadkov

12.12.2016

V Simbiu so zadovoljni, da le še 12 odstotkov odpadkov po obdelavi odložijo.

Za celjskim komunalnim podjetjem Simbio, ki gospodarsko javno službo izvaja v 12 občinah, je uspešno leto. Poleg pomembnih posodobitev ga bo zaznamovala tudi rast količine odpadkov, ki je, kot so prepričani v Simbiu, posledica gospodarske rasti v zadnjem času.

Letos več nevarnih odpadkov
Prebivalci 12 občin, kjer za odvoz in obdelavo odpadkov skrbi Simbio, so letos proizvedli nekaj več kot 42.000 ton odpadkov, kar je odstotek več kot lani. Zrasla je tudi količina zbranih nevarnih odpadkov, in sicer za kar 25 odstotkov. Več kot lani je bilo zbranega tudi odpadnega papirja in embalaže. Na drugi strani pa so v celjskem komunalnem podjetju zabeležili upad količin kosovnih in biorazgradljivih odpadkov. V povprečju je na območju 12 občin v Savinjski regiji posamezni prebivalec proizvedel okoli 330 kilogramov odpadkov, kar skoraj 100 kilogramov manj, kot je slovensko povprečje. Največ težav pri ločevanju odpadkov še vedno zaznavajo pri večstanovanjskih objektih. Tam so inšpektorji izdali več opozoril in izrekli nekaj glob.

Finančno uspešno leto
V letošnjem letu je Simbio nadgradil tehnologijo mehansko-biološke obdelave odpadkov v Regionalnem centru za ravnanje z odpadki, kar je imelo v juliju za posledico zvišanje cen storitve odvoza odpadkov. Prihodnje leto se bodo lotili nadgradnje čistilne naprave in zamenjave nekatere tehnološke opreme in strojev. Dviga cen v prihodnjem letu naj ne bi bilo. Sicer pa bo Simbio leto končal v zelenih številkah, s približno 15,5 milijonov evrov prihodkov in okoli 70.000 evri dobička. (NS)
Štajerski val v sliki