maj 12, 2022

Cinkarna Celje: višja prodaja, podvojeni dobiček in sončne elektrarne

V Cinkarni Celje, ki je eden največjih zaposlovalcev v regiji, so zadovoljni s poslovnimi številkami v prvih treh mesecih letošnjega leta. V tem obdobju so se za več kot 30 odstotkov povečali prihodki od prodaje, dobiček se je več kot podvojil. Kakšni so načrti, so predstavili na sredini novinarski konferenci.

Cinkarna Celje je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarila 66,4 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 32 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Paradni konj ostaja pigment titanovega dioksida. Tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič razlaga:Vse to je prispevalo k višji prodaji na vseh trgih, kjer so prisotni:V prvem četrtletju letošnjega leta so v Cinkarni Celje zabeležili tudi večji dobiček, ta se je več kot podvojil in znaša 15,6 milijona evrov. Sicer pa so v družbi v prvih treh mesecih letos za naložbe, nakup nadomestne opreme in okoljske naložbe porabili 1,8 milijona evrov. Največ naložbenega denarja so namenili proizvodnji titanovega dioksida, večino načrtovanih sredstev na področju koriščenja okoljskih rezervacij pa za sanacijo Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak. Podgoršek Seličeva razlaga, kaj se dogaja na projektu odprave starih bremen:
Dosedanje letošnje poslovanje in načrte so v Cinkarni Celje predstavili na včerajšnji novinarski konferenci. (Foto: RŠV)

V Cinkarni Celje sicer pravijo, da bodo letošnji dosedanji dobri rezultati poslovanja podlaga za naložbe v nove, večje trajnostne projekte. Med drugim pripravljajo podlage za izračun ogljičnega odtisa nekaterih proizvodov, za izdelavo toplotne in masne bilance proizvodnje titanovega dioksida, izločujejo več bele sadre, razvijajo postopek predelave odpadne 23-odstotne žveplove (IV) kisline, pri koncu je tudi idejni projekt alternativne možnosti dobave tehnološke vode iz Komunalne čistilne naprave Tremerje. Največjo naložbo v obnovljive vire energije do zdaj pa predstavljata sončni elektrarni s skupno močjo 1,5 MWp. Eno, na objektu valjarne ob Kidričevi cesti je postavilo podjetje Petrol, drugo na objektu Polimeri pa podjetje Sol Navitas. Glede na povprečno osončenost na lokaciji pričakujejo 1100 obratovalnih ur in proizvodnjo 1,64 GWh letno.
Sončna elektrarna na objektu Valjarna. (Foto: CC)

Sončna elektrarna na objektu Polimeri (Foto: CC)

Na območju Cinkarne Celje pa se v prihodnjih letih obetajo še nove sončne elektrarne:Sicer pa bodo v Cinkarni Celje svoja vrata za vse, ki jih zanima, kako deluje, na stežaj odprli v soboto, 11. junija, ko pripravljajo dan odprtih vrat. (NS)