junij 25, 2020

Dan državnosti: zanimive številke o Slovencih

Dan državnosti je, ko se spominjamo sprejetja Deklaracije o neodvisnosti Slovenije in Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije 25. junija. Dan kasneje, 26. junija, je bila razglašena neodvisnost. 27. junija se je začela osamosvojitvena vojna. Kaj pa o življenju v samostojni državi pravi statistika?

V Sloveniji več moških kot žensk
Statistični urad ugotavlja, da je Slovenija z začetkom leta imela 2.095.861 prebivalcev, kar je 15.000 več kot januarja 2019. Moških je bilo 1.051.006, žensk pa 1.044.795 . Po 160 letih se je prvič zgodilo, da so se podatki obrnili v prid moškim. Takšno številčno razmerje med spoloma je predvsem posledica priseljevanja iz tujine, saj so priseljenci po večini moškega spola. Po statistki se prebivalstvo od leta 1999 konstantno povečuje. Vse do leta 2005 se je močno povečevalo zgolj zaradi priseljevanja, od leta 2006 do 2016 pa smo imeli pozitiven tudi naravni prirast. V letih 2017 in 2018 se je naravni prirast zopet ustavil in se ponovno začel povečevati zaradi priseljenosti. Leta 2019 pa je naravni prirast padel, kar pomeni, da je do konca leta umrlo 1346 prebivalcev več kot rodilo.

Več starejšega prebivalstva
Leta 2019 so prebivalci Slovenije bili stari povprečno 43,3 leta. V zadnjih 10 letih pa se je prebivalstvo postaralo za dve leti. Moški, ki so umrli leta 2018, so bili povprečno stari 74, ženske pa 82 let. Živimo čedalje dlje, petina prebivalcev je starih najmanj 65 let. V naslednjih desetih letih naj bi se sestava prebivalstva zelo spremenila. Predvidevajo, da bo leta 2055 tretjina slovenskega prebivalstva stara 65 let ali več in tako naj bi ostalo vse do leta 2100. Prav tako se predvideva, da če se je leta 2020 bilo 252 stoletnikov, jih bo leta 2100 najverjetneje okoli 5400.

Koliko zaslužimo?
Po podatkih Sursa je povprečna bruto plača za april 2020 znašala 1.937,21 evra, od bruto plače za marec 2020 je realno višja za 11,2 odstotka. Zvišanje plač je bilo v precejšni meri posledica sprejetih ukrepov, povezanih z epidemijo koronavirusa. Poleg tega je bila večina prebivalstva zaposlenih, ki so bile napotene na začasno čakanje na delo za cel mesec. Posledica tega je bilo znižanje zaposlenih oseb, ki so prejele plačo v breme delodajalca.

Lani pri nas dopustovali večinoma Evropejci
V lanskem letu je v Slovenijo prišlo 6,2 milijona turistov, povprečno so prenočili 2,5-krat. Največ nočitev so med tujimi turisti ustvarili Nemci, kar 13,4 odstotka, sledili so jim Italijani z 11,2 odstotka, Avstrijci z 8,9 odstotka, Nizozemci s 5,1 odstotka, Hrvati s 4,7 odstotka , Čehi s 4,5 odstotka in Madžari s 4,4 odstotka. Iz neevropskih držav pa je bilo največ turistov iz ZDA, 2,8 odstotka, za njimi pa še Izraelci, Kitajci, Korejci in turisti iz drugih azijskih držav. Domači turisti so predstavljali 28 odstotkov obiska, največ v zdraviliških občinah.

Pojemo preko 90 kilogramov mesa
Prebivalec Slovenije je lani porabil povprečno 123 kilogramov zelenjave, 76 kilogramov svežega sadja in 91 kilogramov mesa. Preostale pridelke, ki smo jih porabili, je bilo treba pripeljati iz tujine. Slovenija je uvozila 230.000 ton svežega sadja, 177.000 ton zelenjave in 111.000 ton mesa. (LH, vir: Surs)