februar 16, 2021

Gorenje zaprlo obrat v Bistrici ob Sotli

Po skoraj 40 letih je z novim letom zaradi izgube posla zaprl svoja vrata proizvodni obrat Gorenja v Bistrici ob Sotli. Družba je vsem 29 zaposlenim ponudila delo v Gorenju in tistim, ki so se za to odločili, omogočila delo v obratu v Rogatcu. Delavci pred upokojitvijo so dobili odpravnine.

Ostali še brez zadnjega kupca
Zaradi obvestila edinega kupca, da od 1. januarja letos ne namerava več podaljšati sodelovanja, je Gorenje konec lanskega leta začelo priprave na zaprtje obrata v Bistrici ob Sotli. Tudi skupina Hisense Europe se po navedbah družbe v svoji strategiji namreč osredotoča na temeljno dejavnost, to je proizvodnja gospodinjskih in TV aparatov. V obratu so vrsto let proizvajali dele za gospodinjsko tehniko, proizvodnjo priključnic in relejev, sestavljali so termostate, zadnja leta pa so proizvajali vrata za hladilno–zamrzovalne aparate. Po spremembi lastništva in selitvi Gorenja v tuje države s cenejšo delovno silo so v Bistrici ob Sotli delali le še za podjetje Joca Pečečnika. A ker edini kupec ni več želel podaljšati sodelovanja, so se v Gorenju odločili za zaprtje obrata. Župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak ob tem ne skriva razočaranja:

V najboljših časih podjetja je bilo v bistriškem obratu zaposlenih kar 100 delavcev, nazadnje le še 29.

Delavcem premestitve ali odpravnine
Vsem 29 zaposlenim so v Gorenju ponudili, da lahko, če tako želijo, nadaljujejo delo v Gorenju in tistim, ki so se za to odločili, so omogočili delo v njihovem obratu v Rogatcu, kjer imajo 180 zaposlenih. Tistim, ki so želeli oditi, pa so v skladu z zakonodajo izplačali odpravnino. Čeprav se je največje breme zaprtja preneslo na ljudi, Debelak pozdravlja prizadevanja Gorenja, da delavci obdržijo delo:

"S poslovnim partnerjem smo sodelovanje zaključili korektno, odkupili smo celotno zalogo materiala, nedokončanih ter gotovih izdelkov. Odpeljali smo tudi vsa orodja in opremo, ki je bila njihova last," so sporočili iz Gorenja in dodali, da bodo objekt postavili v stanje »hladne rezerve«, so pa zainteresirani tudi za prodajo. (SP)