oktober 26, 2022

Kdo bo nadomestni dobavitelj plina v vaši občini?

Agencija za energijo je določila dobavitelje nadomestne oskrbe z zemeljskim plinom. Zagotovljena bo do konca avgusta prihodnje leto. Katera podjetja bodo zagotavljala nadomestno oskrbo v posameznih občinah v našem delu države?

Kdo so upravičenci? 
Do nadomestne oskrbe z zemeljskim plinom so upravičeni gospodinjski odjemalci, mali poslovni odjemalci, skupni gospodinjski odjemalci in zaščiteni odjemalec iz 117. člena Zakona o oskrbi s plini, ki jim je ali jim še bo prenahala pogodba o dobavi plina ter še niso sklenili pogodbe z novim dobaviteljem.

Brez prestopnih rokov
V zadnjem obdobju je plin - ker so nakupne cene vse višje, država pa je regulirana cene, po katerih lahko plin prodajo - prenehalo dobavljati nekaj podjetij, med njimi tudi Komunalno podjetje VelenjeEnergetika Celje pa bo dobavo prenehala s 1. novembrom. »Operater distribucijskega sistema za odjemalce, ki so upravičeni do nadomestne oskrbe, nemudoma, ko dosedanjemu dobavitelju preneha status člana v bilančni shemi, brez prestopnih rokov zagotovi dobavitelja nadomestne oskrbe, o čemer nemudoma seznani tudi dobavitelja nadomestne oskrbe,« ob tem razlagajo v Agenciji za energijo.

Sporočajo še, da so dobavitelje nadomestne oskrbe določili ob upoštevanju več kriterijev, določeni pa so po občinah. Naštevamo, katera podjetja bodo dobavitelji nadomestne oskrbe s plinom v občinah v našem delu države:

PETROL: Rogatec, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica

ADRIAPLIN: Laško, Rogaška Slatina, Šentjur, Štore, Vojnik, Zreče, Žalec

GEN-I: Celje, Velenje, ZDS Štore

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA: Šmarje pri Jelšah

Celoten seznam najdete TUKAJ.