april 28, 2020

Lokalni in regionalni mediji na stranskem tiru

Država bo med epidemijo pomagala tako posameznikom kot gospodarskim družbam. Pozabila pa je, kot kaže, na medije. Mediji imamo v teh občutljivih in negotovih časih še posebej pomembno vlogo. Vsebin in dela v novinarskih uredništvih je bistveno več kot v normalnih razmerah. Dohodki iz oglaševanja pa so čez noč skoraj povsem usahnili.

Zato je izjava pristojnega ministra na današnji novinarski konferenci toliko bolj razburila. Lokalni in regionalni mediji bodo, kot kaže, ostali na stranskem tiru. »Mislim, da v tem trenutku ni noben medij v ničemer prizadet,« je ob vprašanjih glede izplačila že dogovorjenih in s podpisom pogodbe dodeljenih sredstev za sofinanciranje programskih vsebin razpisa, ki je bil zaključen oktobra 2019, mediji pa zahteve iz razpisa že izpolnjujemo vse od začetka leta, komentiral minister za kulturo Vasko Simoniti.

Medtem ko praktično vsi mediji zaradi pandemije dokazano beležijo velike izgube iz oglaševalskih prihodkov, je minister Vasko Simoniti danes na konferenci dejal:

Zgolj ponesrečena izjava ali še ena klofuta lokalnim in regionalnim medijem? Preostalih 70 odstotkov sredstev iz razpisa bi mediji sicer naj prejeli po rebalansu državnega proračuna, za katerega pa nihče ne ve, kdaj bo. In še za takrat zagotovila, da bodo pogodbe v celoti izpolnjene, ni.

»Večina medijev na takšen način ne bo mogla nadaljevati z izvajanjem že dogovorjenih projektov, saj bi njihovo nadaljevanje pomenilo, da morajo polovico potrebnih sredstev zagotoviti sami, kar pa je ob močnem upadu oglaševalskih prihodkov praktično nemogoče.«

Potezo ministrstva je med drugim ostro obsodilo tudi Društvo novinarjev Slovenije, ki je opozorilo na ranljivost slovenskega medijskega prostora ter njegovo pomembnost zlasti v času krize. V društvu še predlagajo, da bi se lahko Slovenija pri reševanju medijske problematike zgledovala po sosednji Avstriji, ki časopisom in spletnim portalom že sicer namenja 10 milijonov evrov, televizijskim in radijskim postajam dvakrat toliko, 15 milijonov pa je kot pomoč v krizi namenila še za tiskane medije in 15 milijonov za elektronske medije, ali pa po Švedski, ki je medijem odobrila za kar 200 milijonov evrov pomoči. 
Na težavno situacijo slovenskih medijev je opozoril tudi Svet za radiodifuzijo, ki poudarja, da bi bili vsakovrstni ukrepi, ki bi lahko pomagali pri povečevanju konkurenčnosti domačih medijev, nujni in dobrodošli.


Večini medijev, še posebej na lokalni in regionalni ravni, so se čez noč drastično znižali prihodki iz oglaševanja in je njihov obstoj resno ogrožen. V nasprotju s tem dejstvom je minister Vasko Simoniti na novinarski konferenci danes izjavil: »Mislim, da v tem trenutku ni noben medij v ničemer prizadet.« 

Mediji skoraj brez dohodkov iz oglaševanja, uredništva dodatno obremenjena
Mediji v času ukrepov zaradi epidemije nismo mogli zapreti svojih vrat tako kot nekatera podjetja, saj je naše poslanstvo obveščanja in informiranja v časih krize, kot smo ji priča, še večjega pomena. Delati in obveščati moramo zdaj, ne potem, ko se stvari poležejo, ko bo kriza končana. Kje lahko prevzamejo zaščitne maske, ki jih deli njihova občina, kaj se dogaja v domu upokojencev, kjer je njihova babica, kakšna so nova pravila za obisk zdravnika in bolnišnice, katere trgovine jim ponujajo spletni nakup, na katerih kmetijah naročiti lokalno hrano, kako do knjige v lokalni knjižnici ter komu se javiti, če želiš postati prostovoljec ali pa, če potrebuješ pomoč? To so teme, ki smo se jim in se jim še posvečamo te dni v lokalnih medijih. 

»Kdo bo, če ugasnemo lokalne radie in televizije, e-portale ter nehamo tiskati lokalne časopise, naše ljudi obveščal, kaj se dogaja v njihovem kraju? Tam, kamor nacionalni mediji praktično nikoli ne zavijejo.« 

Obstoj lokalnih in regionalnih medijev resno ogrožen
Lokalni in regionalni mediji
težko sprejmemo, da smo v tem trenutku očitno nepotrebni in odveč. Žal vsi ljudje, posebej na deželi in še posebej ranljive skupine starejših, nimajo interneta in ne spremljajo družabnih omrežij. Zato lokalni mediji svoje poslanstvo v polni meri opravljamo kljub temu, da imamo v novonastali situaciji epidemije koronavirusa, razumljivo, velik upad prometa in resne težave v poslovanju. Sprašujemo se, kakšne načrte ima ministrstvo glede obstoja lokalnih in regionalnih radijskih postaj posebnega pomena, ki moramo vse svoje zakonske obveznosti izvajati tudi v izrednih razmerah epidemije.
Lokalni in regionalni mediji delujemo v javnem interesu, zdaj pa bomo, kot kaže, prav zato, ker svoje poslanstvo še vedno opravljamo, kaznovani, naš obstoj pa je ob takšni strategiji države resno ogrožen.