april 28, 2020

Marko Jurak novi direktor KZ Šmarje

Vodenje Kmetijske zadruge Šmarje prevzema mag. Marko Jurak. Nasledil bo Boštjana Hostnika, ki je odstopil s položaja. Novi direktor med ključnima nalogama v letošnjem letu izpostavlja odprtje prenovljene Hiše vin Emino in ekonomsko uspešno poslovanje zadruge na vseh področjih.

Prepričal med šestimi kandidati
Novega direktorja mag. Marka Juraka je izmed šestih kandidatov potrdil upravni odbor Kmetijske zadruge Šmarje. Nadomestil bo dosednajega direktorja Boštjana Hostnika, ki je iz osebnih razlogov odstopil s položaja. "Mag. Marko Jurak je univerzitetni diplomirani inženir strojništva in magister znanosti s področja poslovodenja in organizacije. Svojo karierno pot je začel v podjetju Emo orodjarna in jo na različnih funkcijah nadaljeval v skupini TPV Novo mesto, kjer je nazadnje vodil večje komercialne projekte in bil pooblaščenec uprave za upravljanje avtomobilskega programa v enoti na Ptuju,« so sporočili iz Kmetijske zadruge Šmarje in dodali, da Jurak na novo delovno mesto prihaja z bogatimi izkušnjami iz gospodarstva in dobrim poznavanjem lokalnega okolja, saj je kot podžupan in član društev aktivno vpet v dogajanje v občini Podčetrtek. Jurak, ki naj bi novo funkcijo prevzel z začetkom junija, pravi, da je vodenje zadruge zanj velik izziv:

Cilj: biti korak pred konkurenco
Mag. Marko Jurak je ob imenovanju na mesto direktorja izpostavil pomen dobrega delovanja zadruge, trdnih odnosov z zadružniki in usmerjenosti v prihodnost: "Zadruga je tisti gradnik, ki uspešno povezuje kmete in jim omogoča ekonomsko preživetje, zato je njeno učinkovito poslovanje izjemno pomembno. Iz bogatih delovnih izkušenj vem, da je za doseganje konkurenčne prednosti najpomembnejše biti korak pred konkurenco, kupcem vsak dan ponuditi nekaj novega, boljšega in hkrati negovati vzajemno zaupanje. Vendar, če hočemo biti v KZ Šmarje korak pred konkurenco, če hočemo biti najboljši, to pomeni trdo, premišljeno in zavzeto delo celotnega tima. Vodja mora biti dober voditelj, ki daje takt in smer in takšen vodja želim biti v šmarski kmetijski zadrugi, kjer bomo skupaj z zaposlenimi, člani in partnerji še naprej gradili uspešno zgodbo," izpostavlja novi direktor KZ Šmarje mag. Marko Jurak.

Med ključnima nalogama v letošnjem letu Jurak izpostavlja odprtje prenovljene Hiše vin Emino, ki se je zaradi trenutnih razmer zamaknilo, in ekonomsko uspešno poslovanje zadruge na vseh področjih. (SP)