april 22, 2020

Od koga je Mlekarna Celeia odkupila največ mleka?

V Mlekarni Celeia vsak dan odkupijo 270.000 litrov svežega mleka z 938 kmetij iz savinjske, šaleške, koroške, širše celjske in kozjanske regije. Iz njega nastajajo izdelki Zelene doline. Največjim in najkakovostnejšim dobaviteljem mleka so se tudi letos zahvalili s posebnimi priznanji.

Najboljše mleko oddala Franja Skarlovnik in Albin Prelog
Podelitev priznanj so v Mlekarni Celeia letos prvič, odkar jih podeljujejo, zaradi epidemije koronavirusa izpeljali prek spleta, na spletni platformi YouTube, in se ob tem zahvalili vsem rejcem, s katerimi so sodelovali v letu 2019. Po kakovosti dobavitelje mleka za izdelke Zelene doline delijo v dve kategoriji, in sicer glede na mikrobiološko kakovost ter skupno število somatskih celic, ki odraža skrb rejca za zdravstveno stanje črede. Mleko najboljše mikrobiološke kakovosti  so v letu 2019 v mlekarno oddajala Franja Skarlovnik iz Mislinje, ki je osvojila prvo mesto, sledita Urban Lapornik iz Laškega na drugem in Simon Karničnik iz Velenja na tretjem mestu. Mleko najboljše kakovosti glede na skupno število somatskih celic je imel Albin Prelog iz Podvelke na prvem mestu, sledita Klemen Podpečan iz Žalca in Marko Draksler iz Dola pri Hrastniku. 

Največji dobavitelj mleka Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga
Po količini oddanega mleka dobavitelje delijo na kmetije in kmetijske zadruge. Največ, skoraj 26 milijonov litrov mleka, za izdelke Zelene doline je v letu 2019 oddala Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenj Gradec, Kmetijska zadruga Šaleška dolina več kot 14 milijonov litrov, Kmetijska zadruga Šmarje pa nekaj več kot 11,5 milijona litrov. Med kmeti sta največ mleka oddaja Nina in Harald Konečnik iz Šentjanža, skoraj 1,5 milijona litrov, sledita Kmetija Hedl iz Radelj ob Dravi z več kot 800.000 litri in Primož Cizej s Polzele z več kot 600.000 litri. »Vse to so zavidanja vredne številke, ki združujejo trud, pripadnost in predanost ohranjanju slovenskega kmetijstva, mlekarniške tradicije ter pomena samooskrbe,« izpostavljajo v Mlekarni Celeia.

Stavijo na mleko slovenskih kmetij
Mlekarna Celeia je druga največja slovenska mlekarna in prvi slovenski proizvajalec s certifikatom Pridelano/proizvedeno brez GSO za izdelke Zelene doline, zato je redno spremljanje kakovosti mleka, ki prispe v njihovo proizvodnjo, še kako pomembno: »Z našimi kmeti smo partnerji in skupaj si prizadevamo, da ohranjamo kakovost mleka, ki je osnova za vso našo proizvodnjo,« izpostavljajo v mlekarni. »Prav zato lahko upravičeno trdimo, da naša proizvodnja Zelene doline temelji na najboljšem mleku slovenskih kmetij,« še dodajajo, saj so vsi njihov izdelki narejeni izključno iz domačega mleka. »V teh časih, ko življenje teče drugače, je takšna usmeritev še kako pomembna za preživetje slovenskega kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije,« pojasnjujejo v Mlekarni Celeia.

Naziv Trusted Brand za kakovost
Za kakovost mleka, ki ga kmetje vsakodnevno dobavljajo v Mlekarno Celeia, so nedavno prejeli naziv Trusted Brand v kategoriji »mleko« za mleko Zelene doline. V neodvisni raziskavi revije Readers's Digest Slovenija so jim naziv podelili kupci v konkurenci domačih in tujih mlekarn. "Priznanje je v teh časih pomembna potrditev, da je domača hrana znanega porekla, tista, ki danes slovenskemu kupcu pomeni izjemno veliko. S takšnim odnosom do domačih blagovnih znamk dajemo tudi pomembno sporočilo o ponosu na slovensko tradicijo," izpostavljajo v Mlekarni Celeia. Raziskava, ki jo je opravil inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu več kot 1000 posameznikov, je ugotavljala zaupanje izdelkom v zelo široki paleti kategorij. (SP)