marec 6, 2020

Nepovraten denar za podjetnike začetnike

Slovenski podjetniški sklad je objavil 2,9 milijona evrov vreden razpis za zagon novoustanovljenih podjetij na območjih z visoko brezposelnostjo ali obmejnem območju. Podjetniki lahko dobijo do 40 tisoč evrov podpore. Prijave je treba oddati do 16. marca.

Obsoteljska in haloška območja
Na razpis Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih v letih 2020 – 2021 se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, registrirana od 1. januarja 2019 do 16. marca letos. Podjetja morajo imeti sedež na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo ali na obmejnih problemskih območjih. Iz naših krajev so to občine Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Kozje, Šmarje pri Jelšah, Brežice, Rogatec, Makole in Žetale. Rok za oddajo vlog je 16. marec. Na kaj morajo biti prijavitelji posebej pozorni, razlaga Mateja Grobelnik iz Slovenskega podjetniškega sklada.

Upravičenec mora po navedbah Grobelnikove še najmanj 3 leta po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja ohraniti sedež podjetja in izvajati dejavnost podjetja na problemskem območju, ki ga je navedel v vlogi. 

Do 40 tisočakov na podjetnika
Na razpisu je na voljo 2,7, milijona evrov, kar naj bi zadostovalo za okoli 75 podjetij. Prijavitelji bodo lahko prejeli do 40 tisoč evrov v obliki pavšalnega zneska, ki ga dobijo izplačanega dveh delih, in sicer za vsako uspešno zaključeno razvojno stopnjo, do največ 15 tisoč evrov za dosežene mejnike do 30. oktobra 2020 oz. do največ 25. tisoč evrov za dosežene mejnike do 30. oktobra 2021, pojasnjuje Grobelnikova.

Skupno razpisana sredstva bi naj omogočala sofinanciranje zagona okoli 75 novonastalih podjetij na problemskih območjih.

Za boljšo razvitost in nova delovna mesta
Slovenski podjetniški sklad želi s podporo novonastalim podjetjem znižati stopnjo propada v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšati njihovo konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

Več informacij o tem in drugih razpisih Slovenskega podjetniškega sklada pa TUKAJ. (SP)